ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วันเดียวขับรถเที่ยวนครนายก

วันเดียวขับรถเที่ยวนครนายก

วันหยุดต้นเดือนแบบนี้ ป่านแก้วจะชวนไปขับรถเที่ยววัดสวย ๆ แบบสายบุญ ที่จังหวัดนครนายกกันค่ะ ขับรถใกล้ ๆ ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงนิด ๆ จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ตำบลสาลิกา จังหวัดนครนายก    สถานที่แรก เราไปก