อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กิจกรรมแก้เบื่อช่วงกักตัว

กิจกรรมแก้เบื่อช่วงกักตัว

diil
| 2 min read
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่โรค covid-19 กำลังระบาด จึงทำให้ทุกๆคนต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรค บางคนอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้าน เด็กนักเรียนหลายๆก็อาจจะต้อง