เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดอกไม้ ไปด้วยกันค่ะ มีสำนวนเกี่ยวกับดอกไม้มากมายที่นิยมใช้ในต่างประเทศ วันนี้ยกมาให้ดูทั้งหมด 7 สำนวนด้วยกัน เเต่จะมีสำนวนอะไรกันบ้าง เเต่ละสำนวนเเปลว่าอะไรกัน เเละใครคุ้นเคยกับสำนวนไหนกันบ้างคะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

Come up rose

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2417334/สำนวนนี้เเปลว่า ก่อนหน้านี้มีเรื่องไม่ดีนัก เเต่ตอนนี้การที่ทำกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีหรือประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ  เช่น

- It's all coming up roses for Manchester United at the moment after 6 league wins.

 

Late bloomer

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-729512/ถ้าเเปลโดยตรงก็จะเเปลว่า ดอกไม้ที่บานหลังจากดอกอื่น ๆ เเต่พอนำมาใช้เป็นสำนวนเป็นการเปรียบเทียบดอกไม้ที่บานเมื่อถึงเวลากับคนที่ประสบความสำเร็จหลังคนอื่น ๆ  เช่น

- At school she was a late bloomers, and it wasn't until she went to college that her talents became apparent.

Advertisement

Advertisement

 

No bed of roses

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-142876/การฝ่าฟันหรือผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มาด้วยความยากลำบาก เช่น

- Of course that project is no bed of roses.

 

Out of the woods

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-931706/สำนวนนี้เกี่ยวกับป่า เเปลตรงตัวก็จะเเปลว่า ออกจากป่า เเต่ถ้าใช้เป็นสำนวนก็จะเปรียบว่าออกจากป่ามาด้วยความยากลำบาก ก็คือ " การรอดพ้นอันตราย, ผ่านจุดอันตรายหรือผ่านความยากลำบาก เช่น

- The project has been given funding for another year, but it's out of the woods yet.

 

Shrinking violent

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3-1332994/หมายถึง คนขี้อายมาก ๆ เเละไม่ชอบเป็นจุดสนใจสำหรับใครนั่นเองค่ะ เช่น

- She loves appearing on television and is no shrinking violent when it comes to expressing her views.

 

Rose - tinted glasses

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-320868/เเปลตรงตัวก็อาจจะเเปลว่า เเว่นตาสีกุหลาบ เเต่ถ้าใช้เป็นสำนวนเเปลว่า มองโลกในเเง่ดี  เช่น

Advertisement

Advertisement

- Optimists really do seem to look at the world through rose - colored glasses.

 

Bed of roses

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-983972/เเปลว่า ชีวิตเต็มไปด้วยความสุข ทำอะไรก็มีเเต่ความสุขค่ะ เช่น

- We all knew that life was unlikely to be a bed of roses back in England.

 

เครดิตภาพปก

เเต่งภาพทั้งหมดโดยผู้เขียน

เครดิต ภาพที่ 1/ ภาพที่ 2/ ภาพที่ 3 /ภาพที่ 4 /ภาพที่ 5 /ภาพที่ 6 / ภาพที่ 7