“หอยปะ” หากเรียกหอยปะส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหู นอกเสียจากจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านหินคอกควาย และพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่อื่นอาจเรียกว่า “หอยขาว หรือหอยตลับลาย”แม่น้ำลำคลอง

การเก็บภาพหอยปะซึ่งวันนี้เราจะพามาเก็บหอยปะที่หมู่บ้านหินคอกควายกันค่ะ โดยหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ และมีมาช้านาน ชาวบ้านในหมู่บ้านหินคอกควายนอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังประกอบอาชีพทำการประมงอีกด้วย    เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนั้นในหมู่บ้านแห่งนี้ยังปลูกพืชได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปาล์ม ยางพารา พืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ  อีกทั้งยังมีแม่น้ำลำคลอง รวมถึงป่าชายเลน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

Advertisement

Advertisement

ความพิเศษของหมู่บ้านแห่งนี้คือมีแหล่งหอยปะ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ บางคนก็หาหอยกลับไปทำกับกับปลาในครอบครัว เมนูยอดฮิตเกี่ยวกับหอยปะ เช่น หอยปะผัดฉ่า ต้มหอยปะ หรืออาจจะมีการแปรรูปด้วยการดองเรียกว่าหอยส้ม เป็นต้น บางคนก็หาหอยขายเป็นอาชีพหลัก นับได้ว่าหอยปะนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงปากท้องของผู้คนในหมู่บ้านนี้มานานหลายปีกันเลยทีเดียว

หอยปะ

บรรยากาศการเก็บหอยปะ

โดยวิธีการหาหอยของชาวบ้านแบบดั้งเดิมคือ การใช้เท้าเขี่ยหอย ซึ่งพบในระดับน้ำที่ไม่ลึกมากนัก เมื่อเจอหอยแล้วจึงใช้มือเอื้อมลงไปเก็บ   แต่เมื่อมีการหาหอยกันมากขึ้นและยังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ปัจจุบันนี้มีปริมาณหอยที่ลดลงไปจากเดิมเป็นจำนวนไม่น้อย  ทำให้เกิดการจัดตั้งการฟื้นฟูธรรมชาติ และป่าชายเลน ด้วยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Advertisement

Advertisement

ซึ่งสะท้อนให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ยังอนุรักษ์ และหวงแหนธรรมชาติให้คงอยู่กับพวกเขาเอง

แต่เป็นการสร้างมรดกทางธรรมชาติให้กับรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปอีกด้วย

รูปภาพทั้งหมดโดย : Ma Ai (ผู้เขียน)