สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

แผลเบาหวานจะรักษาอย่างไร ......ให้ไม่ต้องตัดแขนตัดขา

แผลเบาหวานจะรักษาอย่างไร ......ให้ไม่ต้องตัดแขนตัดขา

แผลเบาหวานจะรักษาอย่างไร .......... ให้ไม่ต้องตัดแขนตัดขา หากคุณสงสัยว่าผมรู้ได้อย่างไรว่าผู้มีภาวะเบาหวานไม่ได้โดนตัดแขนตัดขา เพราะผมเองเป็นคนหนึ่งที่เคยยืนในจุดที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสูงประมาณ 450