สวัสดีค่ะเพื่อนๆสามารถ ตามรอยเสด็จพระพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เพื่อความศิริมงคล ตามวัดด้านล่างได้เลยค่ะ

     ในบทความนี้จะแนะนำวัดสมุหนิมิตร อยู่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐ สิงหาคม ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๒)
...ได้ออกเดินไปตามถนนหน้าบ้านพระยาไชยา ผ่านหน้าศาลากลาง
ไปเลี้ยวขวาลงทางวัดสมุหนิมิตร แวะเข้าดูวัด พระสงฆ์ทั้งในวัดและ
วัดอื่นมานั่งรับอยู่ในศาลาเต็มๆ ทุกศาลา ได้ถวายเงินองค์ละกึ่งตำลึงบ้าง
องค์ละบาทบ้างทั่วกัน แล้วออกต่อไปตามถนนท้องตลาด ตลาดเมืองไชยา
ไม่เป็นโรงแถวปลูกติดๆ กัน....


     บทความจากหนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 

วัดสมุหนิมิต
     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวัดสมุหนิมิต เมืองไชยา เมื่อวันที่ 6สิงหาคม ร.ศ. 108(พ.ศ.2432) ปรากฏความในจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. 107แล 108 ความตอนหนึ่งว่า

“…เสด็จขึ้นประทับบนพลับพลาจนบ่าย 2โมง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนหน้าบ้านพระยาไชยา ผ่านหน้าศาลากลางไปเลี้ยวลงทางวัดสมุหนิมิต เสด็จทอดพระเนตรวัด พระสงฆ์ในวัดนั้นแลวัดอื่นมารับเสด็จ นั่งเต็มไปทุกศาลา พระราชทานปัจจัยมูลแก่พระสงฆ์เหล่านั้นตามสมควรทั่วกัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนท้องตลาด ในระยะที่เสด็จพระราชดำเนินมานั้น มีบ้านเรือนหลายแห่ง ที่เกือบจะสุดปลายตลาดถึงวัดโพธารามเปนวัดโบราณ ซึ่งพระครูกาแก้วอยู่…”

 

พระอุโบสถ
     วัดสมุหนิมัต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดล่าง คล้ายๆกับเป็นวัดคู่ฝาแฝดกับวัดเหนือ( วัดโพธาราม ) เพราะเป็นวัดใหญ่เคยเจริญรุ่งเรือง มีข้อความบนศิลาจารึกที่ฝังอยู่กับผนังพระอุโบสถเขียนไว้ว่า วัดสมุหนิมิต เดิมชื่อวัดรอ เจ้าพระยาพระคลัง เสนาบดีว่าที่กรมพระกลาโหม ซึ่งซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระอภิรมย์สินนารักษ์ บุนนาค ออกมาสักเลขหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ เห็นวัดรกร้างจึงได้สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง ๔ เดือน จึงได้ขนานนามใหม่ว่า วัดสมุหนิมิต ในปัจจุบันค่ะ

พระพุทธรูป

การเดินทาง ขับรถยนต์จากที่ว่าการอำเภอไชยาเส้นทางถนน 4011ไปยังชุมชนแหลมโพธิ์ ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที วัดตั้งอยู่ขวามือ ใกล้กับโรงเรียนวัดพุมเรียง

แหล่งข้อมูลสือค้นและที่มาของรูป

  • หนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 
  • http://365surattravel.sru.ac.th/wat-samuhanimit/
     

Advertisement

Advertisement