พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาที่สำคัญในภาคใต้และภูมิภาคเอเชีย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ เป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 “กำเนิดโลกและจักรวาล” ซึ่งนิทรรศการส่วนหนึ่งจะแสดงเรื่องราวการกำเนิดโลกและจักรวาล ความเป็นมา และความสำคัญของกลุ่มดาว ต่าง ๆ ในระบบสุริยะจักรวาล รวมไปถึงส่วนประกอบของแผ่นเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก รวมไปถึงกระบวนการเกิดหินและแร่ต่าง ๆ และเมื่อเดินชมนิทรรศการถัดเข้ามาก็จะพบกับมหายุคของโลกตั้งแต่อดีต จนถึงยุคปัจจุบัน  สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของส่วนนี้คือ มีการจัดแสดงการจำลองป่าดึกดำบรรพ์ไว้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

นิทรรศการ ชั้นที่ 1

ส่วนที่ 2 “นิทรรศการหมุนเวียน” ซึ่งส่วนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นนิทรรศการหมุนเวียน การจัดแสดงก็จะไม่แน่นอนหรือตายตัว ขึ้นกับว่าช่วงนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตอะไร หรือมีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองอยู่อีกบ้าง นิทรรศการที่แสดงในส่วนนี้ปัจจุบันจะนำเสนอ “วิกฤตการณ์มหาสมุทรร้อน” หรือ “ทะเลร้อน” นั่นเอง ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของเรานั่นเอง ทำให้อุณหภูมิในท้องทะเลเพิ่มสูงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรืออาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ส่วนที่ 3 “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” ซึ่งส่วนนี้จะเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับเด็ก ๆ ที่เขามาชมในพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการรวมสัตว์หลากหลายชนิดและมีการสตาฟสัตว์พวกนั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็น แมลง สัตว์ขาปล้อง สัตว์เลื้อยคลาน  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลังอีกมากมาย ทั้งสัตว์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

 

นิทรรศการชั้นที่ 2

และส่วนสุดท้าย  “โลกใต้ท้องทะเล” ไฮไลท์ของส่วนนี้ คือ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ใต้ท้องทะเล ไปจนถึง"ระบบนิเวศ" ชายฝั่งทะเล ในระหว่างนั้นเราก็จะพบกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อยู่ในแต่ละระบบกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้สัมผัสกับบรรยากาศในท้องทะเล เสมือนว่าเราเป็นนักดำน้ำคนหนึ่งอีกด้วย นอกจากจะเห็นสิ่งต่าง ๆ ในท้องทะเลแล้ว เมื่อถึงชายฝั่งทะเล ก็จะมีระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น ป่าชายเลน หรือหาดหิน เป็นต้น

นิทรรศการชั้นที่ 3นิทรรศการชั้นที่ 3นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไม่เพียงแต่จัดนิทรรศการให้เราได้เห็นธรรมชาติของโลก ใบนี้ แต่ยังสะท้อนผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์อีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

หากท่านใดสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สามารถติดต่อการจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โทร. 074-288-067-8 หรือ www.nhm.psu.ac.th

(มีบริการวิทยากรนำชมด้วยนะ)

อัตราค่าเข้าชมของเด็ก อยู่ที่ 20 บาท ส่วนผู้ใหญ่ อยู่ที่ 30 บาท

เวลาทำการ วันอังคาร- วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น

รับรองว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ และความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ

รูปภาพทั้งหมดโดย: Ma Ai (ผู้เขียน)