อ่านหนังสือดี ๆ หนึ่งเล่ม ประหยัดเวลาไปหลายปี มีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรดี ๆ หนึ่งคน      ประหยัดหนังสือดี ๆ หลายเล่ม 

คำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดีหรือการมีเพื่อนดี เป็นสิ่งที่ช่วยย่นย่อประสบการณ์และป้องกันความล้มเหลวได้เป็นอย่างดีจากบทเรียนของผู้อื่น หนังสือหนทางแห่งความสำเร็จ เรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร ความหนากว่า 200 หน้า ในราคาประหยัดเพียง 99 บาท จากปกติ 259 บาท ได้ถอดคมความคิดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้นำเครือซีพี เพื่อแบ่งปันความคิด ประสบการณ์ ผ่านหนังสือเล่มนี้ 

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนผู้เขียนเอง ก็เป็นหนอนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทส่งเสริมความคิด ประสบการณ์และทักษะการจัดการของผู้นำ ผู้บริหาร นักธุรกิจที่ผ่านความล้มเหลวต่าง ๆ จนกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ เหตุผลง่าย ๆ ของการเลือกอ่านหนังสือประเภทนี้ เพราะทำให้เกิดประสบการณ์ทางอ้อมที่สามารถประยุกต์ไปใช้ในสถานการณ์ของตนเองได้ ในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงคมความคิดสำคัญที่ทำให้เมล็ดพันธ์ุผัก ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นของเครือซีพี   ได้แตกหน่อต่อยอดกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนหนทางสู่ความสำเร็จ: คมความคิดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ผู้เขียนอ่านแล้วคิดเห็นว่า ควรสรุปเป็นประเด็น 20 ใจความสำคัญ  

 1. ปรัชญาเริ่มต้นของธุรกิจของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ อยู่ที่ "เราอาจมีธุรกิจที่ใหญ่โตได้ แต่อาจเริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ ก่อน" 
 2. หัวใจของการดำเนินธุรกิจอยู่ที่คุณภาพของสินค้า ที่ช่วยเหลือผู้คน
 3. ให้ความสำคัญกับคนและสร้างโอกาสให้กับคน เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร
 4. การขยายกิจการ ให้เลือกผู้นำ ผู้บริหารที่เป็นคนดี มากกว่าคนเก่ง

Advertisement

Advertisement

 • ผู้นำที่ดี สามารถสร้างผู้นำคนต่อไปได้ 
 • ระบบในการทำธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารงาน 
 • ความเป็นผู้นำ จะต้องรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำสมัย 
 • การมีพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญมาก
 • ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ
 • รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง คือ การบริหารความเสี่ยง 
 • กลยุทธ์ มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ 
 • กลยุทธ์แรกในการทำธุรกิจ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 • การสร้างคนและทีมงานให้มีคุณภาพ คือ กลยุทธ์ลำดับต่อมา 
 • เน้นการทำงานด้วยการกระจายอำนาจให้คนเก่งและคนซื่อสัตย์
 • ทำเลที่ตั้งในการเปิดร้านสะดวกซื้อ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
 • การบริหารสินค้า โดยยึดหลักความต้องการของผู้บริโภค เป็นหัวใจสำคัญ
 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นแบรนด์ธุรกิจที่ยั่งยืน
 • การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
 • มาตรฐานและการบริการ ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง 
 • Advertisement

  Advertisement

 • แสวงหาธุรกิจใหม่ เพื่อความครบวงจรของธุรกิจอยู่เสมอ 
 • เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนการได้อ่านหนังสือที่ถูกถอดความคิดจากผู้ประสบความสำเร็จ อย่างหนังสือเล่มนี้ที่ถูกย่อยให้เข้าใจถึงวิธีคิดที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นการประหยัดเวลาในการคิดและการอ่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ก็เป็นความสะดวกในการนำคมความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร/รายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ เพราะการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี ย่อมมีมูลค่ามาก 

  เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียนผู้เขียนตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หลายวัน เพราะชื่นชอบหนังสือประเภทส่งเสริมการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ หรือการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุข ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง เพราะคมความคิดที่ได้จากการอ่านจะกลายเป็นภูมิปัญญา ความรู้ที่ติดอยู่ในตัวของผู้อ่าน จึงขอแบ่งปันหนังสือเล่มนี้ที่สรุปเป็นประเด็นสำคัญให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ หากใครชอบหนังสือแนวนี้ ก็แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเพิ่มทักษะการคิด และนำความคิด วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ที่ผ่านบทพิสูจน์แล้วไปปรับใช้ได้เลย 


  เครดิตทุกภาพถ่ายและภาพปกโดยผู้เขียน