ปัจจุบันเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุกคน ซึ่งมีการแพร่เชื้ออย่างกว้างขวาง และเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะต้องไม่ประมาทในการดำรงชีวิต และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายอีกด้วยนะคะ 

     ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และทุกหน่วยงานกำลังค้นหาสาเหตุ และยาเพื่อใช้รักษาและต่อต้านผู้ที่ติดเชื้อให้อาการหายได้ สาเหตุเกิดจากผู้ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่า “โควิด-19” (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ ที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ ดังนั้นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในสถานที่บริเวณต่าง ๆ อีกด้วยนะคะ 

Advertisement

Advertisement

ทำความสะอาด

                        อาการของโรค 

1. มีไข้ ไอ จาม

     มีอาการไข้ และจามบ่อย ๆ เนื่องจากร่างกายเริ่มแสดงอาการเหล่านี้เพื่อเป็นสัญญาณเบื้องต้น หากอาการรุนแรงขึ้นหรือมีอาการไข้สูง ควรพบแพทย์ในทันที

2. มีน้ำมูก

      มีน้ำมูกไหล และเป็นหวัด อาการจะแสดงในลักษณะที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดา มีการแสดงอาการที่แตกต่างจากอาการปกติ ดังนั้นห้ามปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นนะคะ

3. เจ็บคอ

      มีอาการเจ็บคอ คอแห้ง เมื่อร่างกายมีการแสดงอาการเหล่านี้ ขั้นตอนแรกควรดื่มน้ำอุ่นเพื่อสังเกตอาการในเบื้องต้น หากมีอาการรุนแรงขึ้น และมีผลข้างเคียงต่าง ๆ ตามมา ควรพบแพทย์ในทันที

4. หายใจลำบาก

      เนื่องจากไวรัสมีการแพร่กระจายทั่วร่างกาย ทำให้ปอด หัวใจทำงานผิดปกติ มีผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

5. เหนื่อยหอบ

Advertisement

Advertisement

     ร่างกายปกติ เมื่อทำงานหนัก หรือพักผ่อนน้อยจะมีลักษณะการแสดงอาการเหนื่อยล้า เมื่อนอนพักผ่อนจะหายในทันที แต่ถ้าหากอาการเหล่านี้รุนแรงขึ้น มีอาการเหนื่อย และหอบ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเป็นสิ่งที่ควรกระทำในทันที 

6. เจ็บหน้าอก

     อาการสุดท้ายที่แสดงออกมา คือการเจ็บหน้าอกมาก ๆ หรือมีอาการปวดที่หน้าอก เนื่องจากปอดโดนเชื้อไวรัสเข้าไปทำลาย และส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย หากมีการติดเชื้อ อาการจะมีลักษณะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นควรดูแลรักษาร่างกาย และป้องกันตัวเองอยู่เสมอ

วัดอุณหภูมิ                        วิธีการป้องกัน 

1. สวมใส่ Dust Mask ผ้าปิดจมูก ผ้าปิดปาก หน้ากากอนามัย Face Shield

     การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่แพร่เชื้อโรคในที่สาธารณะ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยของตนเองอีกด้วยค่ะ

Advertisement

Advertisement

2. เจลล้างมือทำความสะอาด

     เนื่องจากการสัมผัส หรือหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ อาจจะมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นการรับประทานอาหารต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนรับประทานอาหารค่ะ 

เจล    แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

1) ผู้บริหารชี้แจงทำความเข้าใจนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

2) นักเรียนระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามปกติ โดยแยกออกเป็น 2 ห้อง ห้องละไม่เกิน 20 คน

3) นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากใส (Face Shield) และผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้) ครั้งแรกก่อนเข้าโรงเรียนให้นักเรียนนั่งพักสักครู่ รอวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากครั้งที่ 2 ไม่ผ่านการวัดให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับบ้านและมารับแฟ้มเอกสารที่ครูประจำชั้นกลับไปทำที่บ้าน

4) มีกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ แต่มีการเว้นระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1-2 เมตร และในส่วนของห้องเรียนมีการจัดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ที่โต๊ะครูทุกห้องเรียนและทุกห้องปฏิบัติการ

5) ขณะทำการสอน ครูและนักเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากใส (Face Shield) ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการยืมสิ่งของเครื่องใช้หรือออุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ของนักเรียน งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มนักเรียนเป็นจำนวนมากและคุณครูคอยดูแลนักเรียนไม่ให้สัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน

6) ทางโรงเรียนมีจุดบริการสำหรับล้างมือพร้อมสบู่โดยมีจุดบริการสำหรับล้างมือ 2 จุด คือบริเวณหน้าห้องอนุบาล 3 และบริเวณหน้าห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1

7) ให้นักเรียนนำกล่องอาหารพร้อมช้อนและขวดใส่น้ำดื่มมาจากบ้าน เพื่อนำไปรับอาหารที่จุดบริการแล้วนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้นำกล่องใส่อาหารกลับไปล้างที่บ้าน 

หน้ากากอนามัย   เป็นอย่างไรกันบ้างคะ "วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานศึกษา" เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเชื้อโรคให้ลดน้อยลง ป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น และช่วยกันดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ต้องปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข และไม่ประมาทในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากการร่วมมือกัน เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม จะมีส่วนช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย และปอดของตนเองอีกด้วยนะคะ 

 

เครดิตภาพทั้งหมด : นักเขียน