มีคนเคยพูดไว้ว่า “หากเราอยากรู้เรื่องราวของสถานที่แห่งไหน ให้ไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของที่นั่นๆ” บทความแรกของ น้องจะเที่ยว ใน TrueID แห่งนี้ น้องจึงอยากพาทุกคนมาท่องเรื่องราวของเมืองสงขลา อดีตเมืองท่าขนาดใหญ่ของภาคใต้ ที่ยังคงสืบทอดเรื่องราวเสน่ห์ของสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบของอาหารการกิน วิถีชีวิต และความเชื่อแห่งนี้ มีเรื่องราวความเป็นมายังไง มาเดินชมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ไปพร้อมกับน้องได้เลยค่ะ


ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
         
ก้าวเท้าข้ามรั้วสีขาว - แดง ริมถนนวิเชียรชม เราก็จะมาพบกับอาคารพิพิธภัรพ์สีขาว - แดงเด่น ที่ ออกแบบตามแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมยุโรป เดิมทีอาคารแห่งนี้เคยเป็นคฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ต่อมาได้ถูกใช้เป็นสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนอาคารแห่งนี้เป็นโบราณสถาน และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานของชาติ เพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง รวมถึงจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่เกี่ยวกับตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองสงขลาในอดีตด้วย โดยได้แบ่งการจัดนิทรรศการแสดงออกเป็น 14 ส่วน ดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

         บริเวณอาคารชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดง Timeline ของเรื่องราวเมืองสงขลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนมาถึงการเริ่มตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองสงขลาทั้ง 3 ยุค คือ สงขลาหัวเขาแดง สงขลาแหลมสน และสงขลาบ่อยางในยุคปัจจุบัน โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 8 ส่วน  ได้แก่

 1. วิถีชีวิตสงขลา

Advertisement

Advertisement

แบบจำลองวิถีชีวิตชาวสงขลา “โหนด - นา -เล” ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
 • ภูมิลักษณ์คาบสมุทรสงขลา
 • สงขลายุคก่อนประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์แรกเริ่มบนคาบสมุทรสทิงพระ
 • เมืองสงขลาหัวเขาแดง
  แบบจำลองภูมิศาสตร์สงขลาหัวเขาแดง ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
 • เมืองสงขลาแหลมสน
 • เมืองสงขลาบ่อยาง
 • สงขลาย้อนยุค
 • แบบจำลองอาคารบ้านเรือนในย่านเมืองเก่าสงขลา ภาพโดย : น้องจะเที่ยว

           บริเวณอาคารชั้นที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์การค้ากับต่างประเทศ ศิลปวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวภาพรวมของเมืองสงขลาในอดีต ทั้งในด้านของ ศิลปกรรมแบบจีน แบบมลายู ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของเรื่องราวการปกครองแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิตของชาวใต้ โดยแบ่งห้องจัดแสดง 5 ห้อง ได้แก่

  1. ความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ
   เครื่องเทศ ตัวอย่างสินค้าที่ค้าขายกับต่างชาติ ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
   จาน ชาม ตัวอย่างสินค้าที่ค้าขายกับต่างชาติ ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
  2. บันทึกสงขลา
   งานสลักไม้เมืองสงขลาสมัยยุคปกครองโดยชาวจีน ภาพโดย : น้องจะเที่ยว
  3. ศิลปกรรมสงขลา
  4. ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคใต้ตอนล่าง
  5. สุนทรียภาพในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ตอนล่าง

  ตัวอย่างจำลองวิถีชีวิตชาวใต้ ภาพโดย : น้องจะเที่ยว

           อ่านตามที่น้องเล่า ทุกคนคงได้ร้อง ว้าว ไม่ต่างจากน้อง ใครจะคิดว่าเมือง เมืองหนึ่งของจังหวัด จังหวัดหนึ่ง จะมากไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ขนาดนี้ ถ้าเราไม่ได้เริ่มที่อยากรู้ เราก็คงไม่มีทางรู้ใช่มั้ยล่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากมาย้อนอดีต ท่องวันวาน วิถีชีวิตชาวใต้ ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา แบบนี้ สามารมาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย น้องแปะไว้ให้แล้ว บทความต่อไปน้องจะพาไปรู้เรื่องราวของที่ไหนต่อ อ่านลืมติดตามบทความของน้องกันนะ

  Advertisement

  Advertisement


  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งอยู่ที่ 13 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
  เปิดให้เข้าชม วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 -16.00 น. ปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 30 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 150 บาท ยกเว้นค่าเช้าชมสำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน - นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)


  เขียนและภาพ โดยน้องจะเที่ยว