ตำนานหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หรือที่รู้จักกันในชื่อที่เป็นทางการว่า สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ ซึ่งคนปักษ์ใต้และคนไทยทั่วประเทศรู้จักกันในหลายชื่อเรียก ได้แก่ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านองค์ดำ หรือท่านลังกา ซึ่งเป็นพระมหาเถระศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ตำนานบ้านเกิดได้เล่าเรื่องราวของหลวงปู่ทวด  ที่มีความอัศจรรย์ไม่น้อยไปกว่าตำนานอภินิหารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายครั้ง

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน


ผู้เขียนและครอบครัว (น้องต้นข้าวกับน้องต้นปาล์ม และภริยา)ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ตำนานบ้านเกิดของหลวงปู่ทวด ณ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากพระอาจารย์ฤทธิ์รากูล สุทธิธมฺโม ประธานสำนักสงฆ์นาผูกเปล ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดให้นักท่องเที่ยว ผู้สนใจและผู้แสวงบุญได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานบ้านเกิดของหลวงปู่ทวด โดยถิ่นกำเนิดของหลวงปู่ทวดได้เริ่มต้นรกรากที่นั่น

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยภรรยาผู้เขียนตามตำนานบ้านเกิดหลวงปู่ทวด ระบุว่า หลวงปู่ทวด ในวัยเยาว์ เดิมชื่อ เด็กชายปู เป็นบุตรของพ่อหู และแม่จันทร์ ซึ่งทั้งสองอยู่กินกันมานานกว่า 40 ปี แต่ยังไม่มีบุตร ทั้งสองจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานของพรต่อท้าววิรูปักษ์ ซึ่งสถิตอยู่ใต้ชั้นบาดาลที่สระน้ำบ้านนาผูกเปล จนกระทั่งได้บุตรชาย โดยตั้งชื่อว่า เด็กชาย ปู หลังจากคลอดพ่อหูกับแม่จันทร์ ก็ได้นำรกของเด็กชายปู ไปฝังใต้ต้นไม้วัดเลียบ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านจันทร์ที่กำเนิด เมื่อพ่อหู กับแม่จันทร์ จะต้องเดินทางไปทำนา ที่สระน้ำนาผูกเปล ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์นาผูกเปลในปัจจุบัน ก็ได้นำเด็กชายปู ไปนอนผูกเปลใต้ต้นเม่าคู่ 

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนเรื่องราวอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เปลของเด็กชายปู หยุดไกว ได้มีพญางู คาบลูกแก้วมายังปากเปล และได้คายลูกแก้ววิเศษนั้นใส่เปลของเด็กชายปู จนทำให้พ่อหูกับแม่จันทร์ เกิดความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เห็น ทั้งคู่จึงเชื่อว่า เด็กชายปู ที่เป็นลูกของตนเองคงเป็นคนพิเศษอย่างแน่นอน เมื่อถึงวัยเรียน เด็กชายปู ที่มีขาข้างซ้ายสั้นกว่าขาข้างขวา และมีนิ้วทั้ง 5 ชิดติดเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนก้ามปู ก็ได้บรรพชาที่วัดดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยในวัยของการบรรพชานและร่ำเรียนนั้น สามเณรปู ได้ศึกษาอักษรขอม-บาลีและเรียนธรรมบทตามวัย หลังจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนตำนานอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดครั้งสำคัญ อยู่ที่ครั้งได้เหยียบน้ำทะเลจืดตอนเรือสำเภาจอดหลบพายุที่เกาะ ช่วยให้คนในเรือได้มีน้ำจืดใช้ดื่มกิน จนเป็นเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมา จนเป็นที่มาของชื่อหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลังจากนั้นหลวงปู่ทวดได้จาริกไปศึกษาพระไตรปิฎกและพระบาลี และได้ช่วยแปลอักขระ กู้บ้าน กู้เมือง ในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ จนได้รับสมญานามว่า สมเด็จพระราชมุนีสามีราม คุณูปมาจารย์ นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ทำน้ำมนต์เพื่อรักษาโรคอหิวาตกโรคแล้ว ตำนานยังระบุว่า หลวงปู่ทวด ได้ยอมให้โจรจับตนเป็นตัวประกันแทนชาวบ้าน โดยลงเรือสำเภาไป แล้วท่านก็ได้เหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อช่วยเหลือโจร หลังจากล่องอยู่ในทะเลอ่าวชุมพรเป็นเวลานาน 

Advertisement

Advertisement

หลวงปู่ทวด ได้เดินทางจาริกธรรมต่อไป โดยได้ปักกลดที่น้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี และรับนิมนต์จากพระยาแก้มดำ ที่ต้องการสร้างเมืองให้กับน้องสาวที่บ้านช้างให้ จังหวัดปัตตานี แต่สถานที่แห่งนั้นมีเสียงช้างร้องมากมาย เมื่อหลวงปู่ทวดปักกลดที่วัดช้างให้ ก็ทำให้เกิดการสร้างบ้านเมืองที่นั่นขึ้น หลังจากนั้นท่านได้ละสังขารที่ประเทศมาเลเซีย โดยการเคลื่อนศพนั้นได้เดินทางผ่านสถานที่สำคัญ ซึ่งกลายเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวด ไม่ว่าจะเป็นบ้านด่านประกอบ ถ้ำหลอด วัดช้างให้ โดยอัฐิธาตุของหลวงปู่ทวดนั้น ได้ถูกบรรจุไว้ในมณฑป วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี 

ตำนานหลวงปู่ทวดที่เริ่มต้นจากบ้านเกิด ณ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญ 3 แห่งได้แก่ วัดเลียบ เป็นสถานที่ฝังรกแรกเกิด สำนักสงฆ์นาผูกเปล เป็นสถานที่อัศจรรย์ที่พญางู คายแก้วแก่เด็กชายปู และวัดพะโคะ เป็นสถานที่จำพรรษาในคราวที่กลับมาจากการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและพระบาลี จากเมืองหลวง ผู้เขียนเชื่อว่า บ้านเกิดของหลวงปู่ตามตำนานที่ได้เล่าขานกันมาจากพระอาจารย์ฤทธิ์รากูล สุทธิธมฺโม ประธานสำนักสงฆ์นาผูกเปล สู่ผู้เขียนและครอบครัว ซึ่งมีความสำคัญในเชิงการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควรได้รับการเผยแพร่ถึงสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของหลวงปู่ทวด 

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนปักหมุดเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวดในทริปนี้ ครอบครัวของผู้เขียนก็ได้กราบสักการะหลวงปู่ทวดและพระอาจารย์ฤทธิ์รากูล สุทธิธมฺโม ประธานสำนักสงฆ์นาผูกเปล พร้อมอนุโมทนาบุญตามศรัทธาเป็นค่าน้ำค่าไฟแก่สำนักสงฆ์ จึงขอแนะนำให้ผู้สนใจรักการท่องเที่ยวและชอบการทำบุญไปในตัวได้เลือกเส้นทางเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พระมหาเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันดีทั่วประเทศ 


เครดิตภาพถ่ายและภาพปกบทความ โดยผู้เขียน

ยกเว้นภาพถ่ายที่ 5 และ 8 เครดิตภาพถ่ายโดยภรรยาของผู้เขียน


เพจสำนักสงฆ์นาผูกเปล https://www.facebook.com/pages 

ข้อมูลที่ท่องเที่ยววัดต้นเลียบ http://www.diluang.go.th/travel/detail/336

เพจวัดพะโคะ https://www.facebook.com/Watphakho.fanpage/

พิกัดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวด https://www.google.com/maps?