ตลาดริมน้ำคลองแดนประวัติศาสตร์

ประชาราษฎร์ตั้งเคหาเพื่อค้าขาย

ทั้งแลกเปลี่ยนสินค้าขจรขจาย

เส้นทางสายคมนาคมธารา

           ตั้งอยู่จุดสามคลองสองเมือง

นครศรีฯจรดเมืองสงขลา

คลองชะอวดคลองปากพนังตรงมา

ที่สงขลาเชื่อมคลองระโนดพลัน

          เป็นชุมชนชนวิถีแห่งพุทธะ

มีศิลปะท้องถิ่นที่แข็งขัน

มโนราห์หนังตะลุงมาโชว์กัน

มีอาหารสารพันให้ลิ้มลอง

          มีที่พักโฮมสเตย์อยู่ริมน้ำ

แสนชุ่มฉ่ำอย่างดีไม่มีสอง

พายเรือล่องชมวิวตามลำคลอง

มีอยู่สอง สามเส้นทางให้เลือกชม

         จะไปทางคลองระโนดวัดสิกขา

หรือจะมาคลองชะอวดก็สุขสม

ทางหัวไทรก็สดชื่นแสนรื่นรมย์

เชิญมาชมเที่ยวคลองแดนดูสักครา

                 ตลาดริมน้ำคลองแดน / ประพันธ์โดยผู้เขียน

ในปัจจุบันการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนในรูปแบบของตลาดแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามามีบทบาททั้งในส่วนจัดตั้งและคอยให้การสนับสนุนให้เกิดมีขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อยู่ในชนชนได้เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนและบริหารจัดการอย่างมีเอกลักษณ์โดยจัดกิจกรรมแยกไว้เป็นโซน เช่น โซนร้านค้า โซนวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการจับจ่ายสินค้าและชมศิลปะการแสดงของวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความประทับใจต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไป เช่น ตลาดริมน้ำคลองแดนที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

มโนราห์                                                     การแสดงมโนราห์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ที่ตลาดริมน้ำคลองแดน

วันนี้ผู้เขียนขอนำท่านผู้อ่านล่องใต้มาเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดนกันนะครับ ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่า "สามคลอง สองเมือง” เพราะทำเลที่ตั้งมีลำคลอง 3 สายมาเชื่อมกันได้แก่ คลองหัวไทรทางทิศตะวันออก คลองระโนดทางทิศใต้ และคลองชะอวดทางทิศตะวันตก ส่วนคำว่าสองเมืองหมายถึงเป็นดินแดนที่เชื่อมกันอยู่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

Advertisement

Advertisement

ป้าย                                                        ป้ายที่ตลาดริมน้ำคลองแดนที่ชี้ไปตามทิศที่ตั้งของสามจังหวัด

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงตลาดริมน้ำคลองแดน ตรงทางเข้าตลาดจะเห็นซุ้มป้ายของตลาดตั้งอยู่บนสะพานไม้ ซึ่งเป็นทางเดินเลียบริมคลอง ภูมิทัศน์ของสองฝั่งจะเห็นบ้านไม้เก่า ๆ ดูสวยงามแปลกตาเพราะยังคงกลิ่นอายแบบโบราณ เป็นภาพที่เล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ว่า เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใจกลางของเส้นทางคมนาคมระหว่างทะเลสาบกับอ่าวไทย ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นทางการได้ตัดถนนผ่านชุมชนแห่งนี้ การคมนาคมก็สะดวกรวดเร็วขึ้นส่งผลให้ความเจริญในด้านต่าง ๆ ซบเซาลงจนเหลือเพียงแค่ความทรงจำ เพิ่งมาคึกคักเรียกความทรงจำในอดีตกลับคืนมาได้ก็เพราะมีตลาดริมน้ำคลองแดนนี่เอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ชุมชนได้ร่วมกันตั้งตลาดริมน้ำแห่งนี้ขึ้น สถานที่แห่งนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาหลงมนต์เสน่ห์ของความงดงามแห่งวัฒนธรรมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดริมน้ำคลองแดนนอกจากได้ลองชิมอาหารรสเด็ดอันเป็นเมนูของท้องถิ่นแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยการเข้ามาพักโฮมสเตย์ ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแห่งสายน้ำของริมคลองด้วยการมานั่งเรือกินลมชมวิวชมการทำประมงแบบชาวบ้านที่ดูเรียบง่ายอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ป้าย                                                                         ป้ายทางเข้าตลาดริมน้ำคลองแดน

บ้านเรือน                                                                     บรรยากาศของบ้านเรือนริมฝั่งที่ตลาดคลองแดน

ทางเดินริมคลองของตลาดริมน้ำคลองแดนนั้นเป็นสะพานสร้างด้วยไม้มีความยาวมาก นอกจากพื้นที่บริเวณตลาดแล้วยังทอดยาวไปยังโฮมสเตย์ซึ่งมีอยู่หลายหลังของสองฝั่งคลอด โดยมีสะพานเก่า ๆ ที่สร้างด้วยปูนและไม้ทอดเชื่อมทั้งสองฝั่งให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามไปมาได้ โฮมสเตย์ที่ตลาดริมน้ำคลองแดนได้ชื่อว่าเป็นโฮมสเตย์ขนานแท้เพราะเป็นบ้านของชาวบ้านในชุมชนจริง ๆ ที่เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก โดยเปิดให้บริการทุกวัน สำหรับราคาค่าที่พักคนละ 200 บาท / รวมอาหารเช้า 1 มื้อ มีบ้านหลังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก เช่น โฮมสเตย์บ้านยายเลียบหรือโฮมเตย์บ้านครูสายัณห์ โดยเฉพาะบ้านของครูสายัณห์นั้นนอกจากเป็นโฮมสเตย์แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่ได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตของชุมชนบ้านคลองแดนให้นักท่องเที่ยวได้ชมประดับความรู้อีกด้วย

ทางเดิน                                                                        ทางเดินริมคลองของชุมชนคลองแดน

บ้าน

บ้าน                                                                                     โฮมสเตย์บ้านยายเลียบ

วัฒนธรรมตลาดริมน้ำคลองแดนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม นอกจากมีร้านขายอาหารรสเด็ดให้ลองชิมแล้ว ยังได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาแสดงออกให้ปรากฎต่อสายตาของนักท่องเที่ยวจนเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย ในหลายปีที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากท่านมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาก็ขอเชิญมาเที่ยวได้ แต่ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 ทางเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องได้ประกาศงดกิจกรรมตลาดริมน้ำคลองแดนชั่วคราวตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม เป็นต้นมาจนถึง ณ ตอนนี้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ก็ยังคงงดกิจกรรมจนกว่าโรคโควิด - 19 จะคลี่คลาย ซึ่งโดยปกติโดยตลาดจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15:00 - 21:00 นาฬิกา หลังจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 ผ่านพ้นแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่ตลาดริมน้ำคลองแดนกันะครับ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน 

                                                                   ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน