หลายคนคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แต่เชื่อหรือไม่ว่า สินค้าทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในสินค้านั้น มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น ในหนังสือเรื่องการคิดเชิงสร้างสรรค์ ราคา 175 บาท เขียนโดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เติมเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการคิดชนิดนี้ได้ โดยลืมความคิดที่ว่า มันเป็นเรื่องของพรสวรรค์

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผมดีใจที่ได้เป็นเจ้าของหนังสือซีรีย์ 10 วิธีคิด ที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการคิดหลากหลายจากนักวิชาการ นักคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดี หนังสือ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นอีกเล่มที่หนอนนักอ่าน ควรได้หยิบจับมาอ่านและรีวิวแบ่งปันผลการอ่านสู่กัน โดยจุดเด่นของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อยู่ที่   การถ่ายทอดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ เทคนิคการใช้จินตนาการเพื่อมีความคิดสร้างสรรค์ ตามคำกล่าวของไอน์สไตน์ ที่ว่า ความรู้มีขอบเขต แต่จินตนาการไร้ขอบเขต มีความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์โดยตรง เพราะจินตนาการไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเส้นวงของความรู้ ซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องบินจากจินตนาการของพี่น้องตระกูลไรต์ ที่จินตนาการถึงเครื่องร่อนจากการบินของนก จนกลายวิวัฒนาการสุดยอดมาเป็นเครื่องบินพาณิชย์เต็มท้องฟ้าในทุกวันนี้ ก็เป็นผลพวงจากการจินตนาการ หรือทักษะการคิดต่อยอด ที่หนังสือเล่มนี้ระบุว่า การคิดต่อยอด เกิดจากมุมมองของประโยชน์ที่เหนือกว่าปกติ เช่น การคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์กะทิสด เป็นกะทิแห้ง สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานปี ก็เป็นความคิดต่อยอดที่เกิดจากเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-3281582/ผู้เขียนอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยความเพลิดเพลิน อ่านไปคิดตามไปในแต่ละเทคนิคที่ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ยกตัวอย่างอธิบายไว้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการมองต่างมุม เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ การคิดเชื่อมโยง หรือวิธีคิดหาทางลัด อันเป็นความคิดใหม่ ก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ ก็กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีวิธีการคิดนอกกรอบ การคิดเชิงเปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์และวิธีการพัฒนานิสัยของการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่สอนให้รู้จักคิดบวก มองโลกในแง่ดี ยอมรับความแตกต่างจะทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-macbook-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-4155023/การได้อ่านหนังสือพัฒนาทักษะการคิด บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเคร่งเครียด แต่ผู้เขียนกลับมองว่าเป็นเรื่องสนุก เพราะการพัฒนาทักษะการคิดเป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อการกระตุ้นสมอง ทำให้สมองซีกซ้ายและขวา ได้ทำงานตามศักยภาพ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้อ่านไปด้วย เพราะความรู้ ที่ได้จากการอ่านหนังสือเหล่านี้ จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า สามารถนำออกมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่จำเป็น ในเมื่อโลกยุคปัจจุบัน อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดสร้างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความแปลกใหม่ ทันสมัย มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาจากกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา ก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเติมศักยภาพทางความคิดให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร และหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เพื่อน ๆ มีแนวทางที่ง่ายต่อความเข้าใจในการริเริ่มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตัวเอง เชื่อว่า หากได้อ่านแล้ว ก็คงบอกว่า คุ้มค่าที่ได้อ่านหนังสือดี ๆ แบบนี้


เครดิตภาพถ่ายที่ และ 4 รวมทั้งภาพปกโดยผู้เขียน 

เครดิตภาพถ่ายที่ 2 จาก pixabay

เครดิตภาพถ่ายที่ 3 จาก pixabay