กีฬาสีโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน และได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” มีน้ำใจนักกีฬา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักความรักความสามัคคี ทั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล โยนบอลลงตะกร้า วิ่ง การเดินขบวนพาเหรด การเต้นเชียร์ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน นอกจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนได้มีการขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปกครอง มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกภาคส่วน และมีการรณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ ผ่านขบวนประจำสีต่าง ๆ ได้แก่  สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว

Advertisement

Advertisement

บรรยากาศภาพถ่าย : นักเขียน

           กิจกรรมมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

กิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน 

  รณรงค์ให้ความรู้ไข้เลือดออกหยุดได้ ถ้าเราร่วมใจกัน

      มาตรการ 5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ปรับ ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปฏิบัติ ขัด

     ปรับ : ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งของลูกน้ำ

     ปิด : ปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่เปิดทิ้งไว้ให้เป็นแหล่งวางไข่ของลูกน้ำยุงลาย

    ปล่อย : ปล่อยปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ไปกินลูกน้ำ ช่วยในการลดปริมาณเกิดยุงลาย

     เปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนน้ำ ไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่กับที่ หรือเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่สามารถปิดได้

      ปฏิบัติ : ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่อง ในทุก ๆ วัน

       ขัด : ขัดล้างภาชนะ ทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ

กิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน 

Advertisement

Advertisement

รณรงค์ร่วมรักษ์โลก

       มีการรณรงค์เดินขึ้น – ลง ให้ใช้วิธีการเดินขึ้น – ลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ เพื่อประหยัดพลังงาน หรือการปิดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา

กิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน 

รณรงค์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

     การแข่งขันกีฬา ต้องมีน้ำใจนักกีฬา และยอมรับในผลการตัดสินของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นต้องมีแพ้ ชนะ และต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน

กีฬากีฬากีฬาภาพถ่าย : นักเขียน

การแข่งขันกีฬา ชนิดต่าง ๆ

     การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล วิ่งผลัด และโยนบอลลงตะกร้า การแข่งกีฬานอกจากความสนุกสนาน และได้แสดงความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ แล้ว กีฬายังช่วยในการเสริมสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายและเกิดการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

Advertisement

Advertisement

กีฬาภาพถ่าย : นักเขียน

กองเชียร์

      กองเชียร์เปรียบเสมือนกำลังใจในการแข่งขัน มีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังให้สามารถเอาชัยชนะกลับมา ทั้งนี้ยังช่วยให้คนที่หมดกำลังใจ สู้ต่อไปตลอดการแข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันมีหลากหลายช่วงวัย เด็กเล็ก ๆ จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างกำลังใจด้วยกองเชียร์ เพื่อเขาจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและกลัวจนไม่กล้าลงแข่ง ผู้ปกครองก็สามารถเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญอีกด้วยนะคะ

กิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน

   เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับกิจกรรม " กีฬาสีโรงเรียน " ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการแข่งขัน ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีประโยชน์และทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ยังเพิ่มสีสัน ความคิดสร้างสรรค์  ในการออกแบบขบวนของสีต่าง ๆ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนช่วยกัน ทั้งนี้หลังจากการแข่งขันและงานกีฬาเสร็จสิ้น ทุกคนช่วยกันเก็บ กวาดขยะ และช่วยกันรักษาความสะอาดให้โรงเรียนของเราน่าอยู่อีกด้วยค่ะ