อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ขนมพื้นบ้าน.... ยอดนิยมในเทศกาลฮารีรายา​ จ.สตูล

ขนมพื้นบ้าน.... ยอดนิยมในเทศกาลฮารีรายา​ จ.สตูล

เทศกาลฮารีรายาของอิสลาม​หนึ่งปี​ มี​ 2​ ครั้ง​ เรียกว่า​ วันฮารีรายาอีดิ้ลฟิตรีและวันฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา​   เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอน คือ เดือนแห่งการถือศีลอดชาวมุสลิม​จะเรียกว่าวัน
179