โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องได้กิน แซนวิชใส้ทะลัก เฮ่!!

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องได้กิน แซนวิชใส้ทะลัก เฮ่!!

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนัก และยังเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปติดครอบครัวที่บ้านอีก ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากทำอะไรตอบแทนฮีโร่เสื้อกาวตามสามารถที่ตัวเองพอจะทำได้