คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องมีความกลัวเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นการกลัวต่อบุคคลต่าง ๆ ที่พบเจอ เช่น หัวหน้างาน อาจารย์ หรือบุคคลอื่น ๆ และยังมีอีกมากมายความกลัวที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเราเองซึ่งไม่อาจมีใครรู้ได้นอกจากตัวเราเอง 

ผู้อ่านทั้งหลาย ความกลัวในทัศนะของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ความกลัวที่เราจำเป็นต้องกลัว และความกลัวที่ไม่จำเป็นต้องกลัวหรืออาจจะมีคนที่กลัว
1.ความกลัวที่เราจำเป็นต้องกลัว คือ ความรู้สึกกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า กลัวต่อผู้ที่สร้างเรามา กลัวที่จะทำบาปต่าง ๆ เพราะไม่ต้องการตกนรก หรือกลัวที่จะกระทำสิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังในอนาคต รูป

( pixabay )

2.ความกลัวที่ไม่จำเป็น เช่น กลัวว่าคนอื่นจะทำไม่ดีต่อเรา , กลัวต่อภัยคุกคาม , กลัวต่อบททดสอบต่าง ๆ , กลัวผี , หรือกลัวที่จะทำให้สิ่งที่ดี ๆ เป็นต้น รูป

Advertisement

Advertisement

( pixabay ))

ความกลัวที่เราควรจะกลัวนั้นจะทำให้เรามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิต จนกระทั่งเราปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ล่ะวัน และมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา แต่ในขณะเดียวกันความกลัวที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวนั้นจะสร้างความทุกข์ให้แก่เรา สร้างความไม่สบายใจให้แก่เรา จนกระทั้งทำให้การใช้ชีวิตในแต่ล่ะวันของเราไม่มีความสุขอะไรเลย รูป

( pixabay )

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุก ๆ คนจะต้องรักษาการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอฮฺคือพระเจ้าในอิสลาม ) บุคคลที่มีความศรัทธาจะเชื่อว่าพระองค์มีความสามารถในทุก ๆ สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เกิดขึ้น หรือไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งสำหรับบุคคลที่นับถือศานาอิสลามจะต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง กลัวต่อพระองค์ กลัวที่จะทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนา

Advertisement

Advertisement

ผู้อ่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกกลัวต่อสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกลัว ผมอยากให้ทุก ๆ คนลองประเมินความเชื่อมั่นของตัวเองที่มีต่อพระองค์มากพอหรือไม่ ถ้าหากว่ามากพอแน่นอนว่าเราจะไม่กลัวในสิ่ง ๆ อื่นที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวเลยรูป

( pixabay )

ดังนั้นแล้วความกลัวจะส่งผลดีหรือผลเสียแก่ตัวเราก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะกลัวในสิ่งที่สมควรจะกลัว หรือกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัว สำหรับศาสนาอิสลามแล้วความกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ)ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าหากเรามีความกลัวต่อพระเจ้า เราจะไม่กล้าทำเรื่องที่ไม่ดี เราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาต่าง ๆ แต่ถ้าหากคน ๆ หนึ่งไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจของเขา แน่นอนว่าเขาก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี สุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงผู้ที่นับถืออิสลามทุก ๆ คนให้มีความกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า แล้วเรามีความสุขในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน

Advertisement

Advertisement


(ภาพหน้าปก photo ความกลัวจาก pixabay )