ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

"อิ้วเมี่ยน" in Ranong

"อิ้วเมี่ยน" in Ranong

​"ชาวอิ้วเมี่ยน" เป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่า เมี่ยน หรือ อิ้วเมี่ยน ซึ่งแปลว่า มนุษย์ และชื่อที่เราได้ยินเรียกบ่อย คือ "เย้า" ตามประวัติศาสตร์ถิ่นฐานเดิมของอิ้วเมี่ยนอยู่ทางตะวัน