วัดสุวรรณคีรีวิหาร ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดหน้าเมือง ถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดระนอง สร้างขึ้นราวๆเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๓๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

เจดีย์ที่มารูป https://www.facebook.com/suwankireetemple/photos/a.1525548614153974/1525554137486755/?type=3&theater

     ในวัดมีเจดีย์สร้างขึ้นโดยชาวพม่าจึงได้รับศิลปะแบบพม่า สร้างขึ้นเมื่อราวๆ พ.ศ. ๒๔๗๐ มีอายุกว่า ๙๐ ปี สูงประมาณ ๑๐ เมตร มีลักษณะเป็น อุเทสิกขเจดีย์ หมายถึง เจดีย์ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ส่วนยอดฝังทองคำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เล่าว่าเคยมีโจรจะมาขโมยพระพุทธรูปดังกล่าว เจ้าอาวาสเลยนำมาประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ

พระพุทธรูปด้านในที่มารูป https://www.facebook.com/suwankireetemple/photos/a.1234624179913087/1382656615109842/?type=3&theater

     วัดหน้าเมืองจึงเป็นวัดที่ทั้งชาวไทยและชาวพม่าในจังหวัดระนองให้ความนับถือและมาร่วมทำบุญที่วัดเป็นประจำ
     พระสารีริกธาตุหอระฆังลายแมว

     การเดินทาง ขับรถไปบนถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) วัดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองระนองประมาณ 6.2กิโลเมตร
 

     หากเพื่อนๆต้องการศึกษาและตามรอยเสด็จพระพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เพื่อความศิริมงคล โดยวัดในจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด ๙ แห่ง ใน ๗ จังหวัดด้วยกัน ได้แก่

 

แหล่งข้อมูลสือค้นและที่มาของรูปเพิ่มเติม

  • หนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 
  • https://www.facebook.com/suwankireetemple/
  • https://www.thai-tour.com/place/2431
     

Advertisement

Advertisement