ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เขาสามร้อยยอด บอกลาความทุกข์เมื่อได้เยือน

เขาสามร้อยยอด บอกลาความทุกข์เมื่อได้เยือน

เขาสามร้อยยอด ชื่อเพียงแค่สามร้อย แต่วิวที่จะได้รับมันคือสามร้อยหกสิบเชียวนะ ภูมิทัศน์ที่โอบล้อม ณ ขุนเขาที่เราได้ยืนอยู่เพื่อชมวิวทิวทัศน์มันเป็นวิวทิวทัศน์ที่ซุกซ่อนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความสวยงาม และ