สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กระดูกปิดหรือยัง หยุดสูงเมื่อไหร่ วิธีสังเกตกระดูกปิด

กระดูกปิดหรือยัง หยุดสูงเมื่อไหร่ วิธีสังเกตกระดูกปิด

เมื่อร่างกายเข้าสู่ Growth Spurt จะเกิดการแบ่งตัวของเซลล์กระดูกอ่อนใน Epiphyscal Plate เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงอายุน้อย เมื่อ Epiphyscal Plate หยุดการแบ่งตัว ซึ่งเราเรียกว่ากร
107