สูงช้า ความสูงหยุดชะงัก เกิดจากหลายสาเหตุ #ปัญหาลูกไม่สูง แต่ 1 สาเหตุที่ต้องระวัง!!! เพราะจะส่งผลให้ลูกเตี้ยกว่าเพื่อน กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ สาเหตุนั้นคือ "ภาวะกระดูกแก่" เช็คตัวช่วย💡 รับมือกระดูกปิด ตัวช่วยกระดูกแก่

กระดูกแก่เกิดจากการที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว โดยเฉลี่ย เด็กผู้หญิง จะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 11-12 ปี สำหรับเด็กผู้ชาย จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 1-2 ปี เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็ว...เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าเพื่อน เช่น อายุ 8-9 ขวบ ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ทำให้สูงเร็วมากกว่าเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน เมื่อเริ่มสูงเร็ว ก็จะหยุดสูงเร็ว ในขณะที่เพื่อน ๆ เริ่มสูงตามวัยของเขา ลูกของเราหยุดสูงหรือความสูงชะลอตัว

Advertisement

Advertisement

เมื่อพาไปพบแพทย์ คุณหมอเช็คอายุกระดูก ปรากฎว่า...อายุกระดูกมากกว่าอายุจริง นี่คือ "ภาวะกระดูกแก่"

กระดูกแก่ คืออะไร

บางคนอายุกระดูกมากกว่าอายุจริงแค่ 1 ปี แต่บางคนอายุกระดูกมากกว่าอายุจริง 3-4 ปี เมื่อมารู้ตัวสายไป เด็กหยุดสูงแล้ว การแก้ไขใด ๆ ก็แทบจะไม่ช่วยให้ความสูงเพิ่มขึ้น แต่ถ้ารู้แต่เนิ่น ๆ ยังมีโอกาสแก้ไข ก็จะช่วยให้ความสูงเพิ่มขึ้น มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า...รู้ช้า หรือ รู้เร็ว ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะกระดูกแก่ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ผู้หญิงจะมีความสูงไม่เกิน 158 ซม. ในขณะที่ผู้ชาย มีความสูงไม่เกิน 170 ซม. แต่ก็มีหลายเคสที่สูงเกินกว่านี้ได้ เช่น ผู้หญิงสูงเกือบ 165 ซม. ผู้ชายสูงเกือบ 180 ซม. เพราะในช่วงที่ร่างกายกำลังสูง ทานอาหารเพียงพอ นอนไม่ดึก และชอบออกกำลังกาย จึงส่งผลให้ความสูงพุ่งเร็วกว่าปกติ เคสแบบนี้เกิดขึ้นได้

Advertisement

Advertisement

ดังนั้น...สิ่งที่สำคัญคือ..จะทำอย่างไรให้เด็กมีไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อความสูงและ...ต้องรู้สัญญานเตือนของการเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เพื่อลดโอกาสการเกิด...ภาวะกระดูกแก่

การที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว อาจเกิดจาก

(1) การทำงานของระบบฮอร์โมนที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรโดยไม่ทราบสาเหตุ

(2) โรคที่มีความผิดปกติทางสมอง เนื้องอกบางชนิด โรคของต่อมไร้ท่อ

(3) ยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ โดยส่วนใหญ่ เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน) มีโอกาสที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าเด็กที่มีน้ำหนักปกติด้วย หากพ่อหรือแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว เช่น พ่อเสียงแตกเร็ว หรือแม่มีประจำเดือนเร็ว ลูกก็มีโอกาสจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วได้ ***เด็กผู้หญิงมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกแก่มากกว่าเด็กผู้ชาย***

เช็คสัญญาณเตือน เด็กกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหรือเปล่า เด็กผู้ชายมีอาการเหล่านี้ก่อนอายุ 9 ปี - มีสิว หน้ามัน เสียงแตก มีกลิ่นตัว - ส่วนสูงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ เด็กผู้หญิงมีอาการเหล่านี้ก่อน 8 ปี -ความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร -สิว หน้ามัน กลิ่นตัว -ส่วนสูงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ

Advertisement

Advertisement

รีบสูงก่อนกระดูกปิดวิธีป้องกัน ที่ทำได้คือ ควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ ทานอาหารหลากหลายครบคุณค่าทางโภชนาการทั้ง 5 หมู่ และหมั่นสังเกตอาการที่บ่งชี้ถึงการเป็นหนุ่มสาวเร็ว ถ้าพบอาการดังกล่าว แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ เพื่อจัดวิธีเยียวยาให้เหมาะสม จะช่วยชะลอไม่ให้เด็กเข้าสู่ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

แต่..หาก...ไม่ทันได้ป้องกันตั้งแต่แรก และตอนนี้กำลังเผชิญภาวะกระดูกแก่...แต่กระดูกยังไม่ปิด สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนคือ

(1) ปรับเรื่องอาหารให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต

(2) ไม่นอนดึกเพื่อให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตดีขึ้นและกระตุ้นกระบวนการสร้างกระดูกให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ออกกำลังกายเป็นประจำวันละ 40-60 นาที เช่น วิ่ง กระโดดตบ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก

รักษาวินัยทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นประจำ และเพื่อช่วยให้การเจริญเติบโตของกระดูกดีขึ้น เพิ่มความสูงให้มากที่สุดก่อนกระดูกปิด

รีบสูงก่อนกระดูกปิดอย่าโทษกรรมพันธุ์ สูงช้า หยุดสูง เริ่มท้อ พยายามแล้วไม่เห็นจะสูงขึ้นเลย ข่าวดี เลิกทำใจ!!! เช็คตัวช่วย💡 ดร.โบพลัส รับมือกระดูกปิด ตัวช่วยกระดูกแก่

 

ภาพถ่ายโดย สังเวียนสูงวัย