แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

ย่าหยา แฟชั่น 2 วัฒนธรรม @ ภูเก็ต

ย่าหยา แฟชั่น 2 วัฒนธรรม @ ภูเก็ต

ปก : เครดิต pixabay ภูเก็ต เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณฝั่งอันดามันของภาคใต้ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว จำได้ว่าแม่เคยพาไปตั้งแต่เด็ก ชอบความเป็นระเบียบของการวางผังเมืองที่ดูยังไงก็สวยงาม มีตึกรามบ้