บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวหนังสือ ถึงเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตามฆ่าแกให้ได้

รีวิวหนังสือ ถึงเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตามฆ่าแกให้ได้

ถ้าพูดถึงประเทศเยอรมัน ทุกคนนึกถึงอะไรคะ เบียร์เยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน หรือนิสัยที่ขยัน อดทน และประหยัดอดออมของคนเยอรมัน อดอร์ฟ ฮิตเลอร์ พรรคนาซี ฝ่ายพันธมิตร ผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ใช่ค่ะ ทุกอย่าง