ความคิดเชิงลบจะทำให้ความสามารถของเราแคบลงและยากต่อการไปสู่ความสำเร็จ
ใครเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้บ้าง ? คนใดคนหนึ่งที่เขามีความคิดเชิงลบอยู่ตลอด แน่นอนเขาจะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถใด ๆ เลย ในขณะที่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นต่อพวกเขา พวกเขาจะคิดว่าตัวเขาเองจะไม่สามารถแก้ปัญหาจากสิ่ง ๆ นั้นได้เลย ดังนั้นเมื่อพวกเขามีความคิดที่บิดกันแบบนั้น พวกเขาก็จะไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ได้จริง เพราะความคิดพวกเขาถูกปิดกันด้วยกับตัวของเขาเอง เสมือนที่เราทุกคนรู้กันดี คือ สองประการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จหรือการล้มเหลว ล้วนแล้วแต่จะมีสองปัจจัยนี้อยู่คือปัจจัยภายในและภายนอก

ปัจจัยภายใน ในที่นี้หมายถึงบรรดาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง เช่น จิตใจ ความคืด การกระทำ หรือแม้กระทั้งธุรกิจการงานและความสามารถของเราเอง

Advertisement

Advertisement

ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่มีแหล่งที่มาจากภายนอกตัวเรา แต่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น สิ่งแวดล้อม อากาศ บรรยากาศ รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตที่เราจะต้องผ่านมันไปเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองรูป

( Pixabay )

ดังนั้นเมื่อเราพบเจอกับความล้มเหลวบ่อยครั้ง อย่าเสียใจไปเลย ยังคงมีผู้คนอีกหลาย ๆ คนที่คิดส่ะว่าการล้มเหลวคือการประสบความสำเร็จอย่างช้า ๆ แต่มั่นคงและมีประสบการณ์ ซึ่งสำหรับวันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงเคล็ดลับที่จะทำให้เราสามารถแสดงออกถึงความสามารถของเราเองและเป็นวิธีที่สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้

1. ควรมีท่าทางและความคิดเชิงบวกต่อการล้มเหลว

การล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว เมื่อขาดความคิดเชิงบวก แน่นอนจงเราก็จะจมปลักอยู่กับความเครียดหลังจากประสบปัญหาความล้มเหลวมา มันจะทำให้เรสหมดแรงที่จะลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้งเพราะยังคงคิดภาพความล้มเหลวไว้อีกมากมาย ดังนั้นเราควรพยายามที่จะมีความคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี เพราะแน่นอนไม่มีผู้สำเร็จคนไหนที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน ฉนั้นการล้มเหลวจะเป็นบทเรียนที่ดีและจะนำไปไปสู่ความสำเร็จได้ รูป

Advertisement

Advertisement

( Pixabay )

2. ค้นหาต้นเหตุของการล้มเหลวให้เจอ

จงคิดใคร่ครวญอะไรคือสาเหตุทำให้ล้มเหลว ? โดยทั่วไปมีสองปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลว ปัจจัยภายในคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง เช่น ขาดกำลังใจและขาดแรงกระตุ้นในการทำสิ่ง ๆ หนึ่ง ดังนั้นหากรู้ถึงสาเหตุภายในนี้แล้ว เราเองควรจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนและเราไม่พอใจกับสิ่ง ๆ นั้น และจงจำไว้ ความสำเร็จนั้นต้องเริ่มจากตัวเองก่อน หาคุณมีความสามารถในการให้กำลังตัวเองอยู่เสมอ แน่นอนสิ่งอื่น ๆ ก็จะง่ายด้วยเช่นกัน ปัจจัยภายนอก เช่น ขาดการสนับสนุนจากผู้คนใกล้เคียง พ่อ แม่ เพื่อน ญาติพี่น้อง เป็นต้น รูป

Advertisement

Advertisement

( Pixabay )

3. รีบไคว่คว้าโอกาศ

โอกาศไม่ได้มาหาเราบ่อยครั้ง ดังนั้นเราควรคว้าโอกาศไว้หากได้รับโอกาศต่าง ๆ ในการฝึกฝนตนเอง เพื่อจำเป็นการเพิ่มความกล้า ความสามารถให้แก่ตัวเราเอง โอกาศสามารถเข้าหาเราได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกเวลา ดังนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองว่สจะสามารถคว้าโอกาศนั้นได้มากน้อยเพียงใด รูป

( Freepik )

4. สืบหาความสามารถของตัวเอง

นอกเหนือจากการค้นหาสาเหตุของความล้มเหลว เราเองควรที่จะสืบหาความสามารถของตนเองและศักยภาพที่แท้ตริงของเราคืดอะไร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หยบซ่อนอยู่ในตัวเราหรือสิ่งที่ได้เผยออกมาแล้ว ดังนั้นเราควรทดลองใช้ศักยภาพของเราไปในทางที่ดี ๆ เพื่อที่จะสามารถเป็นตัวช่วยในการให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วด้วยเช่นกันรูป( Freepik )

สำหรับ 4 เคล็ดลับดังกล่าวที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาเราทุก ๆ คนไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่วางไว้ แน่นอนทุก ๆ คนต้องมีความใฝ่ฝันและแน่นอนทุก ๆ คนก็ต้องเคยประสบความล้มเหลว ดังนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรและควรควบคุมอย่างไร ในเมื่อเราพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ แน่นอน 4 เคล็ดลับดังกล่าวอาจช่วยคุณได้


( Pixabay )