ฮิญาบกับอินเทรนด์วัยรุ่นยุคใหม่                            โลกยุคสตวรรษที่ 21 ทุกคน ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา ยินดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านมารยาท  ความเป็นอยู่ ธรรมเนียม จารีตประเพณี แม้กระทั่งวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  วันนี้ ขอพูดบทความเกี่ยวกับสาวมุสลิมมะห์ กับแฟชั่นฮิญาบอินเทรนแนวใหม่ค่ะ

                             ประเทศในโลกมุสลิม ทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  วัฒนธรรมในประเทศเหล่านั้น ก็ไม่ได้ทำให้ประเทศของตนเสื่อมเสียแต่อย่างใด  แต่อย่างไรก็ตาม  ในด้านการแต่งกาย  มุสลิมะห์ทุกคนจะต้องแต่งกายอย่างมิดชิด ปกปิดเอาเราะห์ (เอาเราะห์ คือ อวัยวะของร่างกายที่ต้องปกปิด) จะได้ด้วยการแต่งกายแบบไหนก็แล้วแต่ เอาเราะห์ของมุสลิมะห์  คือ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ  ส่วนเอาเราะห์ของมุสลิม  คือ ช่วงสะดือจนถึงหัวเข่า  แต่ในความเป็นจริงที่ทุกคนพบเจอในยุคปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่า สาวมุสลิมะห์ จะแต่งตัวอย่างหลากหลาย ทั้งวัยเด็ก  วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนปลาย  วัยกลางคน หรือแม้กระทั่งวัยวัยผู้สูงอายุ  นอกจากเสื้อผ้าที่ต้องปกปิดแล้ว  การสวมใส่ฮิญาบก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันฮิญาบกับอินเทรนด์วัยรุ่นยุคใหม่

Advertisement

Advertisement

                              การแต่งกายและการสวมใส่ฮิญาบ  เป็นการแต่งกายที่สาวมุสลิมะห์ต้องยึดถือปฏิบัติ  บางคนเคร่งครัด  ส่วนบางคนก็ไม่ได้เคร่งอะไรมากมาย  สำหรับบางคนที่เคร่งครัดในการแต่งกายนั้น  จะสวมชุดดำทั้งชุดพร้อมปิดใบหน้าเหลือแต่ลูกตา  ส่วนสาวมุสลิมะห์ที่ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องการแต่งกายก็จะแต่งตัวด้วยชุดและฮิญาบตามแฟชั่น และอินเทรนด์  วัยรุ่นสาวมุสลิมะห์ โดยส่วนใหญ่จะสวมฮิญาบตามอินเทรนด์  เช่น  โทนสีของฮิญาบจะต้องเข้ากับชุด  หรือแม้กระทั่งแฟชั่นในการพันผ้าคลุมแบบต่างๆ  จะเห็นว่า มีแฟชั่นและแบบผ้าคลุมมากมายที่เป็นที่นิยมในหมู่สาวมุสลิมะห์   ฮิญาบกันอินเทรนด์วัยรุ่นยุคใหม่

Advertisement

Advertisement

                               การสวมใส่ฮิญาบของสาวมุสลิมะห์  สามารถบอกถึงวัยของแต่ละคน  สามารถเพิ่มความสวย ความน่ารักแก่คนที่พบเห็นเป็นที่สุด  และยิ่งไปกว่านั้นสามารถสร้างความเป็นสาวรุ่นใหม่ในแบบฉบับของสาวมุสลิมะห์บนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม  และความเป็นตัวตนที่แท้จริง

 

ภาพทั้งหมดโดย : ผู้เขียน