ขอบคุณภาพจาก : www.pixabay.com           ขอบคุณภาพจาก : pixabay

                 “ครู”  คือ แม่พิมพ์ของชาติ 

                 “ครู”   คือ  ผู้ให้  ผู้เสียสละและผู้ถ่ายทอดความรู้

                  “ครู”  คือ แม่คนที่สองของเด็ก ๆ

                  เมื่อพูดถึงนิยามของความเป็นครู   มีความหมายที่หลากหลาย  วันนี้  ดิฉันไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับบทนิยามของความเป็นครู  แต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า  อาชีพข้าราชการครูไม่ใช่อาชีพที่ร่ำรวย  ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด  แต่ครูเป็นอาชีพที่สร้างคนให้ร่ำรวยและเป็นคนดีได้ ทุกอาชีพมีดีได้  เพราะมาจาก “ครู”  ครู  แต่ละพื้นที่มีบริบทความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย  ด้านการพูด  หรือแม่แต่ด้านการสอน  แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นครูทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือ “สอนศิษย์ให้เป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/pupe.mira

Advertisement

Advertisement

                   ขอบคุณภาพจาก : pupe.mira

                              พูดถึงครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่และบริบทสิ่งแวดล้อมที่คล้ายๆกัน  ทั้งในด้านสังคม  ศาสนา และวัฒนธรรม  วันนี้  ขอนำท่านผู้อ่านทุกท่าน  มาส่อง “ครูใต้กับแฟชั่นชุดท้องถิ่น” ในยุคปัจจุบันนี้  จะเห็นได้ว่า  การแต่งกายของครูก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่ครูทุกคนต้องใส่ใจและพิถิพิถันมากเช่นเดียวกันการเตรียมการสอน  การแต่งกายของครูเป็นอีกหนึ่งมุมมองของนักเรียน  ที่เป็นแรงกระตุ้น  เร้าความสนใจให้นักเรียนมีความมอยากมาโรงเรียน  มีใจที่อยากเรียนในวิชานั้น ๆ  เมื่อนักเรียนเปิดใจ  ตั้งใจ  สิ่งที่จะตามมา  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นด้วย  ดิฉันก็เป็นครู คนหนึ่งที่ไม่เคยละเลยในด้านการแต่งกาย  ทุก ๆ วันศุกร์  โดยส่วนใหญ่ครูทุกโรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  จะแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นหรือชุดประจำพื้นบ้าน  แต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกๆไปบนพื้นฐานของความเป็นศาสนาอิสลาม ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/pupe.mira

Advertisement

Advertisement

                     ขอบคุณภาพจาก : pupe.mira

                            ชุดท้องถิ่นของครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปาเต๊ะ (ผ้าถุงอินโดนีเซีย) ถ้าเป็นของแท้ต้องนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย  มีหลายแบบ หลายสี หลายราคาให้เลือก  ซึ่งมีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป  การตัดเย็บแต่ละคนจะออกแบบแตกต่างกัน  ตามสไตล์การแต่งตัวของตัวเอง  แต่ละชุดที่ดีไซน์ออกมานั้น เพิ่มความสวย  ความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของตัวเอง และล้วนแต่ตัดเย็บด้วยความประณีต ความละเอียดอ่อน โดยช่างผู้ชำนาญการภาพโดย : ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

          ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

         ขอบคุณภาพหน้าปกจาก : pupe.mira

         เรื่องโดย : Kru_tai