ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

น้ำตกสิรินธร น้ำตกข้ามกาลเวลา @นราธิวาส

น้ำตกสิรินธร น้ำตกข้ามกาลเวลา @นราธิวาส

นอกจากนกเงือกแล้ว น้ำตกสิรินธร ก็เป็นสิ่งล้ำค่าของผืนป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพราะมีความสวยงาม ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะหากพูดถึงน้ำตก คนส่วนมากจะคิดถึงผาสูง ๆ มีน้ำไหลบ่า ทว่าน้ำตกสิริ