เพลง

หมวดหมู่

ใน

จาก

3 เพลง ความหมายดีเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอง

3 เพลง ความหมายดีเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอง

ในบางครั้งชีวิตของเราก็ถูกตีเส้นด้วยบรรทัดฐานอะไรสักอย่างของสังคมที่ทำให้เราอยู่ดีๆก็กลายเป็นกลุ่มนอกเกณฑ์มาตรฐานไปซะอย่างนั้น ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรกลับถูกคนอื่นรอบข้างตัดสินซะเสียๆหายๆ จนบางทีก็แอบสงสั