ขข

               ตลาดนัดสะพานยาวโคกเคียน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สะพานยาวร่วมใจ เป็นตลาดชุมชนที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันพัฒนา ปรับปรุงสะพานเก่าแก่ที่มีสภาพพุพังให้กลับมาใช้งานได้อีก และตกแต่งให้สวยงามด้วยใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่ใหม่ท่องเที่ยวให้ความนิยม สำหรับชมวิวทุ่งนา ชมวิวธรรมชาติ และเปิดตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวโคกเคียน โดยตั้งอยู่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

   ยย

                 ชาวบ้านในชุมชนจัดร้านขายของโดยแบ่งเขตแบ่งล็อคกัน ส่วนใหญ่จะขายอาหารที่เป็นอาหารประเภทพื้นบ้าน เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ข้าวยำ ขนมจาก ขนมโค ข้าวเหนียวไก่ทอด ฯลฯ โดยตลาดสะพานยาวจะเปิดขายของวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุด

กด

                   ผู้เขียนชอบบรรยากาศธรรมชาติ ซื้อของกินมานั่งทาน แล้วนั่งห้อยขา นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวช่วงเย็น ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อมาซื้ออาหารมื้อเย็นทานกัน เมื่อซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็จะมานั่งทานกันที่ริมสะพานกัน 

Advertisement

Advertisement

ยย                                       ตลาดสะพานยาว ยังมีกิจกรรมการแสดงให้ชม มีมุมลานดนตรี วงดนตรีมาเล่นกีตาร์สดให้ฟัง

ึค

                     บางอาทิตย์เป็นกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ โรงเรียนใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาสมาแสดง สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว 

น                        ตลาดชุมชม จะเข้มแข็งได้ชุมชนต้องมีความสามัคคี จากที่ผู้เขียนได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน ชุมชมมีความเข้มแข็งและสามัคคีกันมาก ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มทำไม่มีงบ ไม่มีเงินในการลงทุน ผู้นำก็มีการประชุมและลงมติเก็บเงินจากชาวบ้าน โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน รวบรวมแล้วมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จนสวยงาม ต่อมาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็มีเงินงบประมาณมาช่วยสนับสนุน ผู้เขียนฟังแล้วรู้สึกประทับใจในความสามัคคีของชุมชนโคกเคียน การเปิดตลาดช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

 

ภาพประกอบ : ผู้เขียน