เครื่องดนตรีมีหลากหลายแบบ ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จัก เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล ตามที่ได้เรียนมาในวิชาทัศนศิลป์ แต่เมื่อพูดถึง กุมปัง หลายคน คงสงสัยว่ามันคืออะไร วันนี้ซาเนียจะมาไขข้อสงสัยนั้นกันนะคะ มาทำความรู้จัก กุมปัง กันเถอะ

                 " กุมปัง " คือ ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมใช้ในงานโอกาสพิเศษต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน มีลักษณะคล้ายกลอง แบน เคาะจังหวะเพื่อให้เกิดเสียง ซึ่งการเคาะมี 4 แบบ 4 จังหวะด้วยกัน แต่ละวงแต่ะละที่ ก็จะมีรูปแบบการเคาะที่เป็นของตนเอง มาทำความรู้จัก กลองกุมปัง กันเถอะ

                                                                              "ภาพถ่ายโดยวง kompang Nurdara"

                      ด้วยความที่ผู้บริหาร โรงเรียนดาราวิทยา ที่ตั้งอยู่ใน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและอยากอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก กุมปัง จึงได้เริ่มก่อตั้งวง กุมปัง ในโรงเรียนขึ้น มีชื่อวงว่า kompang Nurdara (กุมปัง นูรดารา) โดยการเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเล่น กุมปัง ประมาณ 2 เดือน นักเรียนกลุ่มนี้ก็สามารถเล่นจนคล่อง หลังจากนั้นจึงได้มีการผสมผสานเครื่องดนตรีเคาะจังหวะอื่นๆ อีก รวมถึงการอนาซีด (การร้องประสานเสียง) ประกอบการแสดงด้วย ซึ่งนักเรียนก็เล่นกุมปังได้ดีมาก จนมีหน่วยงานอื่นเชิญไปแสดงต้อนรับในงานต่างๆ    

Advertisement

Advertisement

มาทำความรู้จัก กลองกุมปัง กันเถอะ

                                                                              "ภาพถ่ายโดยวง kompang Nurdara"

                     การเล่นกุมปัง นอกจากได้อนุรักษ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวมุสลิมแล้วยังส่งผลให้ นักเรียนมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม มีสมาธิในการเคาะจังหวะให้พร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเคาะจังหวะที่ต่อยอดจากการเรียน 4 จังหวะให้เป็นจังหวะที่แม่นยำ หนักแน่น และมีความเพราะมากขึ้น และยังมีรายได้จากการออกงานแสดงจากการเชิญของหน่วยงานอื่น มีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของพวกเขาด้วยความกล้าแสดงออกในการทำสิ่งที่ดี

Advertisement

Advertisement

มาทำความรู้จัก กลองกุมปัง กันเถอะ

                                                                               "ภาพถ่ายโดยวง kompang Nurdara"

                        จากบทความนี้ หวังว่าจะทำให้ทุกคนรู้จัก กุมปังกันมากขึ้นนะคะ อย่างน้อยถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยว สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากได้ยินใครพูดถึงการแสดงกุมปัง ก็จะทำให้ อ๋อ ขึ้นมาทันทีนะคะ มาร่วมกันส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้านของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคนรุ่นหลังรู้จักสืบไป  

Advertisement

Advertisement