เรือ

                 เรือกอและ ซึ่งคำว่า กอและ มาจากคำว่า ฆอและ เป็นภาษามลายู หมายถึง โคลงเคลงหรือล่องลอย เรือกอและมีรูปร่างยาวเพรียว หัว    และท้ายเรือเชิด เขียนลวดลายสีสันสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ที่ส้างความแตกต่างระหว่างเรือกอและกับเรือประมงทั่วไป เรือกอและยังถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย ชาวบ้านในหมู่บ้านประมงเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า รูปทรงของเรือกอและออกแบบให้คล้ายกับท่าทางในการรำของมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบา้นของพี่น้องชาวใต้ 

นรา                     ประเพณีการแข่งเรือกอและ  เป็นการจัดการแข่งขันหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเดิมจัดในช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส 

Advertisement

Advertisement

 

                   พี่ น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  การแข่งขันเป็นประจำทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน การจัดการแข่งขันเรือกอและ จัดการแข่งขันประมาณเดือนกันยายนและตรงกับการจัดงานของดีเมืองนรา ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือกอและนั้น จัดขึ้นบริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการจัดการแข่งขันอยู่ตลอดมา

พลับพลา
           จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดทางใต้สุดแดนสยามของประเทศไทย มีที่ตั้งติดอ่าวไทย และมีแม่น้ำ สำคัญ 3 สาย คือ

          1. แม่น้ำบางนรา

Advertisement

Advertisement

          2. แม่น้ำสุไหงโก-ลก

          3. แม่น้ำสายบุรี

                ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสจึงมีความผูกพันกับทะเลและแม่น้ำมาตั้งแต่สมัยอดีต เรือประมงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพ  แต่เรือประมงที่จังหวัดนราธิวาสมีความแตกต่างกับเรือประมงในภาคใต้ตอนบนหรือภาคอื่น ๆ เพราะเรือประมงของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส มีลวดลายที่สวยงาม หรือที่เรียกกันว่า “เรือกอและ”

เรือ

                      หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญ และเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันเรือกอและ เพื่อเชียร์และให้กำลังใจฝีพายกันอย่างสนุกสนาน การจัดการแข่งขันเรือกอสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย 

                    kl

 

ภาพประกอบ : ผู้เขียน