ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท่องเที่ยวชุมชนปากพูน นครศรีธรรมราช ผ่าน 5 อรรถรส

ท่องเที่ยวชุมชนปากพูน นครศรีธรรมราช ผ่าน 5 อรรถรส

Janin
| 2 min read
วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะนำเสนอความน่าสนใจของกิจกรรมในชุมชนออกมาผ่าน 5 อรรถรส หรือที่ทุกท่านคุ้นหูคือ 5 Senses ได้แก่ รูป รส