โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชี้เป้า!! พิกัดตู้ปันสุข ในตัวเมืองอำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

ชี้เป้า!! พิกัดตู้ปันสุข ในตัวเมืองอำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

ในยามที่เกิดวิกฤติสิ่งที่เรามักจะเห็นเป็นประจำคือการร่วมด้วยช่วยกันของคนไทยทุกคน เมื่อมีก็ร่วมแบ่งกัน หากขาดก็มารับน้ำใจจากตู้ปันสุข ตู้ปันสุขมีตั้งอยู่ทั่วประเทศ หลายจังหวัด แต่วันนี้จะพาไปดูน้ำใจของ