ศิลปะบนผืนผ้าที่เราอยากจะให้เพื่อน ๆ ได้ทำความรู้จักกันวันนี้ เป็นผลงานของกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในที่ราบหุบเขาของเทือกเขานครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช "คีรีวง" เอกลักษณ์ของที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ลองมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ๆ แห่งนี้กันผ้าลายเทียน

เมื่อเราไปลงพื้นที่ก็พบว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จะมีการรวมกลุ่มกันหลากหลายกลุ่มทำกิจกรรมตามที่ตนสนใจ และมีความถนัด โดยกลุ่มที่เราอยากจะนำเพื่อน ๆ ให้รู้จักในวันนี้คือ กลุ่มลายเทียน หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2545 โดยมีคุณฑิมาทร ไชยบุญ เป็นประธานกลุ่ม มีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้ตั้งชื่อกลุ่มให้ว่า “กลุ่มลายเทียน” ซึ่งหมายถึงการหล่อหลอมจิตใจคนทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวผ้าลายเทียน

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมหลักของกลุ่มคือ การผลิตผ้าบาติกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และยังใช้สีธรรมชาติอีกด้วย โดยการใช้สีของพืชพันธุ์ และผลไม้ในท้องถิ่นมาสกัดเป็นสีสันต่าง ๆ และนำผ้าบาติกมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้าเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ที่สำคัญผลิตผ้าบาติกของกลุ่มลายเทียนยังได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองคอน 47 ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายอีกด้วย

นอกจากเราจะได้ฟังพี่ ๆ บรรยายความรู้การทำผ้าบาติกสีธรรมชาติแล้ว พี่ ๆ ยังให้พวกเราได้ลองฝึกทำผ้าบาติกอีกด้วย แต่ผลงานอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าพี่ ๆ สักเท่าไหร่ จึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์สวย ๆ ที่พี่ ๆ เขาทำแล้ววางจำหน่ายไว้ดีกว่าค่ะเรียนรู้การทำผ้าลายเทียน

Advertisement

Advertisement

 

ทำผ้าลายเทียนกระบวนการสร้างความรู้ของกลุ่มลายเทียน เกิดจากการที่มีผู้นำที่มีความคิดริเริ่มโดยที่ตนเองมีความรู้ และเกิดความรู้สึกเสียดายความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับลายเทียน จากนั้นชักชวนให้บุคคลอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม จนสามารถสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเลือกวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากภายในชุมชน เมื่อกลุ่มมีความมั่นคงและสมาชิกมีความเข้มแข็ง จนได้เกิดการบวนการสร้างความรู้ที่สามารถจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่บุคคลภายนอก สามารถเข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการทำลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ ซึ่งความรู้ในกลุ่มกลุ่มเริ่มจากคนหนึ่ง ๆ เป็นความคิดเล็ก ๆ ที่ส่งต่อจนเกิดการรวมกลุ่มและสร้างเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวจนก่อตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีผลต่อชุมชนและปัจจุบันเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

Advertisement

Advertisement

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หากท่านใดสนใจ อยากจะไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกของ กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติบ้านคีรีวง หรือสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ตามข่างล้างนี้ได้เลยค่ะ

ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวง ถนนน้ำตกวงไม้สัก ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075 533 199

facebookผ้าบาติกลายเทียนสีธรรมชาติคีรีวง

 

ภาพปก และภาพประกอบทั้งหมดโดย hippogribb