ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีป้องกันยุง : 10 วิธีป้องกันและกำจัดยุงโดยไม่ใช้สารเคมี

วิธีป้องกันยุง : 10 วิธีป้องกันและกำจัดยุงโดยไม่ใช้สารเคมี

ฤดูฝนค่อย ๆ ขยับมาเยือนอย่างเป็นทางการ และในช่วงที่ฝนตกชุกนี้น้ำอาจจะขังอยู่ตามที่ต่าง ๆ จนเป็นที่วางไข่ของเจ้ายุงตัวร้าย ที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ไข้เลือดออก มาลาเรีย นอกจากนี้ยังมีค