เอ่ยว่า “จะมาเที่ยวอ่าวนาง” ขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก “การมาเที่ยวทะเล” เพราะตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่แห่งนี้ เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องการมาดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลแหล่งรวมการท่องเที่ยวทางทะเลหลักของจังหวัดกระบี่ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าในแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลอ่าวนางแห่งนี้ ยังคงมีหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่หมู่บ้านหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกระแสรองของตำบลอ่าวนาง และยังหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ และในบทความนี้น้องจะพาทุกคน มาเที่ยว ชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง จ.กระบี่” กันค่ะ มาลองสัมผัสความน่ารักของการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพบกับเสน่ห์ในอีกมุมหนึ่งของ ต.อ่าวนางแห่งนี้กันค่ะ

Advertisement

Advertisement


ภาพป้ายชุมชน     การท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านนาตีน เกิดจากความร่วมใจของคนในชุมชน ในการร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางการท่องเที่ยวกระแสหลักของ ต.อ่าวนาง ด้วยการดึงนำเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชุมชนตนเอง มาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาสัมผัสความสงบ เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ตามวิถีอิสลาม...

ภาพทำกิจกรรมบาติก     โดยรูปแบบการท่องเที่ยวภายในชุมชน เป็นเสมือนการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้ได้มาสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ผ่านการอยู่ร่วมกันในลักษณะโฮมสเตย์ และได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวตามกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านชุมชนบ้านนาตีน ต่างตั้งใจและสามัคคีกันจัดขึ้น โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนบ้านนาตีน คือ การพานักท่องเที่ยวชมการสาธิตและทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งการเขียนผ้าบาติก การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การผลิตเรือหัวโทงจำลอง สัญลักษณ์ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ ลงมือทดลองกรีดยางในยามเช้า ทดลองทำอาหารพื้นบ้าน

Advertisement

Advertisement

ภาพฟาร์มแพะ     และไฮไลต์สำคัญ คือ การมุ่งหน้าสู่ฟาร์มแพะ ไป “ศึกษาวิชาแพะ” เรียนรู้ปศุสัตว์พื้นบ้านและความสำคัญของแพะในวิถีชีวิตของชาวอิสลาม และมาปิดท้ายทริปท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนน่ารัก ๆ  จากฝีมือการผลิตของคนในชุมชน ที่ศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน ติดไม้ติดมือเป็นของฝากให้เพื่อน ๆ และครอบครัว

ภาพของที่ระลึก     หากใครหลงใหลในความเงียบสงบ และอยากมาสัมผัสความน่ารักในบรรยากาศที่อบอุ่นของคนในชุมชนแบบน้องแล้ว สามารถติดต่อถามรายละเอียดได้ที่นายบัญชา แขวงหลี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีนได้เลยค่ะ ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-9688532 E-mail : [email protected] หรือเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bannateen.com

Advertisement

Advertisement


เขียนและภาพ โดยน้องจะเที่ยว