ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ส่งผลให้ทุก ๆ ธุรกิจต้องปิดเป็นการชั่วคราว ทำให้หลายคนต้องเก็บตัวเองอยู่ที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและสังคม จากมาตรการนี้ทำให้บางคนมีรายได้ลดลง และบางคนไม่มีรายได้เข้ามาเลย จนทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้ผู้ที่มีหนี้บัตรเครดิต หรือผู้ที่กำลังผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ระหว่างนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยการพักชำระหนี้ในระยะเวลาหนึ่ง ผู้เขียนจะรีวิวการขอพักชำระหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะเป็นธนาคารที่มีบนเกาะพีพี สถานที่ที่ผู้เขียนอาศัยอยู่จริง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจขอผ่อนชำระหนี้รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รีวิวการพักชำระหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์

ลูกค้าธุรกิจ

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน

- ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน

Advertisement

Advertisement

- ขยายเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C)สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

-         พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด  6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

-         พักชำระค่างวดสูงสุด  6 เดือน

สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

-         พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด  6 เดือน

รีวิวการพักชำระหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์

ขั้นตอนการยื่นขอพักชำระหนี้มีดังนี้

1.   ติดต่อด้วยตัวเองที่ธนาคารไทยพาณิชย์

2.   โทร.02-777-7777 แล้วทำตามขั้นตอนของระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อทำการลงทะเบียนให้

3.   รอรับเอกสารที่จะส่งมาตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอพักชำระหนี้

ในส่วนของเอกสารทางธนาคารจะยึดตามข้อมูลเดิมเป็นหลักหากทางธนาคารต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะทำการติดต่อมาภายหลัง  

Advertisement

Advertisement

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-777-7777

รีวิวการพักชำระหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในส่วนของธนาคารอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกคนหากท่านใดสนใจจะขอพักชำระหนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละธนาคารได้ที่ธนาคารโดยตรง หรือโทรสอบถามไปยังธนาคารได้เลย

นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย ในสภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระบาดเช่นนี้หลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานสาธารณะสุข ธนาคารแห่งประเทศไทยทุกธนาคาร ต่างค้นหามาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น การพักชำระหนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือ ให้คนไทยก้าวฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ ถึงแม้จะไม่ได้ช่วยเหลือเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อย ในช่วงนี้คงคลายความกังวลของประชาชนไม่มากก็น้อย


::::::เรื่องและภาพประกอบโดยบุหงาอันดามัน:::::

Advertisement

Advertisement