อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

▶️คลิป :ก๋วยจั้บกะลา สูตรเด็ด ตลาดชิลวา ภูเก็ต

▶️คลิป :ก๋วยจั้บกะลา สูตรเด็ด ตลาดชิลวา ภูเก็ต

ชื่อของทางร้านมีชื่อว่าก๋วยจั๊บกะลา ซึ่งเป็นกิจการประกอบธุรกิจครอบครัวประเภทร้านอาห าร จำหน่วยผลิตภัณฑ์ก๋วยจั้บโดยจุดเด่นของทางร้านอยู่ที่รสชาติน้ำซุปอันเข้มข้น เส้นจ๋วยจั้บที่ผลิตขึ้นมาเองโดยทางร้าน