อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

หัวนะโม...เมืองนครศรีธรรมราช

หัวนะโม...เมืองนครศรีธรรมราช

“หัวนะโม” คืออะไร ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งกล่าวกันว่า หัวนะโม คือ เบี้ย หรือ เงินตรา ไว้สำหรับซื้อขายสินค้าในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 “นะโม” เป็นตัวอักษรหนึ่งของอักษรปัลลวะของอินเดียในโบราณและนับถือก