ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เยือนถิ่น กิน เที่ยวที่อุตรดิตถ์

เยือนถิ่น กิน เที่ยวที่อุตรดิตถ์

ฉันเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะนึกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว เพราะฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ไปเยือนถิ่น “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหั
188