การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัญหา ไวรัสโควิด-19 ทำให้คุณครูหลายคนประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบออนไลน์ ถึงแม้คุณครูหลายคนอาจจะเคยใช้ แอปพลิเคชัน ต่างๆมีการช่วยจัดการเรียนการสอนวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน ดีๆที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูให้เหมือนกับในห้องเรียนมากที่สุด

  • Google Classroomgoogle classroom

 

Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณครูสามารถแจกแจงงานให้กับนักเรียนได้ทุกๆคนที่อยู่ในคลาสรูม สามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้ามาตรวจสอบงานของตนเองอีกทั้งยังสามารถศึกษาใบงานใบความรู้ที่มีครูได้นำไปไว้ใน Classroom และนักเรียนยังรู้ว่าตนเองยังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนบ้างทำให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

Advertisement

Advertisement


  • Zoom

 

zoom

สำหรับ Zoom ก็คือ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวีดีโอคอลติดต่อสื่อสารกันซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้จำนวนมากทำให้คุณครูและนักเรียนสามารถพบปะพูดคุย ทำไมคุณครูถ่ายทอดความรู้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยที่บริการของ Zoom จะสามารถใช้แบบฟรีได้แต่มีข้อแม้จะต้องใช้ไม่เกิน 45 นาที 


  •  Microsoft Teams

teamsสำหรับ Microsoft Teams  คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารการระหว่างครูกับนักเรียนผ่านวีดีโอคอลและ Microsoft Teams นั้นจะสามารถโพสต์งานใบกิจกรรมใบความรู้ให้กับนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและทำใบงานได้ โดยนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาใบงานใบความรู้และทำใบงานได้ทุกที่ทุกเวลาซื้อ Microsoft Teams สามารถรองรับผู้คนเป็นจำนวนมาก

 


  •  Google Meet

meetสำหรับ Google Meet เองก็ใช้สำหรับการ วีดีโอคอลพูดคุยกันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่ง Google Meet มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนและ Google Meet เองยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Google Classroom ทำให้นักเรียนให้ครูที่มี classroom อยู่แล้วสามารถใช้งาน Google Meet ได้เลย

Advertisement

Advertisement

 


  • Microsoft Powerpoint

powerpointMicrosoft Powerpoint เป็นโปรแกรม Presentation ที่มีไว้นำเสนองานต่างๆให้ดูมีความสวยงามน่าสนใจ แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าPowerpoint สามารถบันทึกการนำเสนองานในแต่ละครั้งซึ่งคุณครูสามารถใช้บันทึกการสอนของคุณครูเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษา งานออนไลน์ด้วยตัวของนักเรียนเองทำให้ไม่ต้องใช้โปรแกรมมากมายในการ บันทึกการสอนของคุณครู 

 


จากที่ผมแนะนำไปทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน ดีๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งยังมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคุณครูสามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณรูปภาพประกอบ

ภาพที่1 ภาพปก จาก pixabay.com

ภาพที่2  Google Classroom จาก edu.google.com

ภาพที่3 Zoom จาก zoom.us

ภาพที่4 Microsoft Teams จาก www.microsoft.com

ภาพที่5 Google Meet จาก gsuite.google.co.th

ภาพที่6 Microsofe Powerpoint จาก www.microsoft.com