สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562  ที่วัดป่าเขื่อนผาจุก หมู่ที่ 7 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ,พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ฝ่ายธรรมยุต, พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย พร้อมด้วย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆารวาส  ,พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล “ทดแทนคุณแผ่นดิน”  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเพื่อผู้ป่วยแม่และเด็ก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  และเพื่อสมบททุนจัดชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างอาคาร สถานที่ ให้เพียงพอกับผู้ป่วยแม่และเด็กที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น     

Advertisement

Advertisement

data-src="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1095242/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg?&auto=compress" sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1095242/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1095242/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1095242/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1095242/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0006.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0014.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0017.jpg ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมาราม เป็นประธานอุปถัมภ์ ดำเนินงานก่อสร้าง และได้รับความเมตตาจากพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ฝ่ายธรรมยุต พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย และคณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0020.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0022.jpg สรุปผลการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อผู้ป่วยแม่และเด็ก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ยอดบริจาคงานผ้าป่าวัดป่า เขื่อนผาจุก เป็นเงิน 5,005,222.50 บาท  แยกเป็นเงินสดที่นำเข้าบัญชีธนาคารแล้ว 4,618,070 บาท เช็คเงินสดจำนวน 9 ฉบับนำเข้าบัญชีแล้ว 372,909 บาท และ เงินเหรียญที่ยังไม่นำเข้าธนาคาร (นับไม่ทันธนาคารปิดก่อน) 14,243.50  บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเข้าธนาคารในโอกาสถัดไป    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0027.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ทอดผ้าป่าวัดป่าเขื่อนผาจุก_๑๙๑๒๑๑_0013.jpg สรุปยอดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงฯมา มียอดเงิน ในบัญชีธนาคาร 14,945,245.34 บาท นับรวมกับยอดเงินที่ยังไม่นำเข้าธนาคาร มียอดเงิน 14,959,488.84 บาท จึงขอแจ้งเพื่อรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท ท่านสามารถร่วมสมทบทุนผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม” เลขที่บัญชี 0681 – 719827