นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน วิ่งการกุศล “UTD RUN 111 สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย” โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองวาระที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ดำรงศักดิ์ศรีของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษโรงเรียนชายมาเนิ่นนานครบ 111 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสนับสนุนส่วนบุคคลจำนวนมาก  

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0133.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1103917/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0130.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1103917/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0130.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1103917/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0130.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1103917/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0130.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0130.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0122.jpg ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเนิ่นนาน ผู้บริการ ครู อาจารย์ทุกท่านต่างทุ่มเททำหน้าที่ โดยคาดหวังให้ลูกศิษย์ที่รักนั้น  “เป็นคนเต็มคน”  เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่งดงามทั้งกายและใจ ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 110 ปี และกำลังจะครบรอบ 111 ปี   https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0115.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0003.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/งานวิ่งโรงเรียน-อต_๑๙๑๒๑๔_0038.jpg โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิ่งทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมวิ่ง จำนวน 3,350 คน เงินรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนในโอกาสต่อไป