ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ประสบการณ์การเที่ยวผาฮี้ครั้งแรก

ประสบการณ์การเที่ยวผาฮี้ครั้งแรก

เราจะมาเล่าประสบการณ์การไปผาฮี้ของเราในเมื่อวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่ผ่านมา เรามาเที่ยวที่ผาฮี้เป็นครั้งแรก ผาฮี้คือที่ชมวิวที่เป็นที่โด่งดังในจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย เป็นที่ที่ปลูกกาแฟค่อนข้างมา