“แพร่” เสน่ห์เมืองรอง ลองแล้วจะรัก

ถ้าคิดจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในประเทศไทย ตัวเลือกแรกๆ ที่มักจะนึกถึงคือเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ซึ่งตรงกันข้ามกับ “เมืองรอง” ที่ถูกมอง เป็นแค่เพียง ...ทางผ่าน...

“เมืองแพร่” เมืองรอง เมืองที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไป มีดีอย่างไร 

ตามมา 🚘 

จะมาไขข้อสงสัยที่ว่า “เมืองแพร่มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง” 

📌 จุดเชคอินที่ 1 คุ้มเจ้าหลวง

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ.2435 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..

ตัวอาคารของที่นี่มีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งสมัยนั่นได้รับความนิยมมาก

 

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..

คุ้มเจ้าหลวง เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณนับร้อยปีที่อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน ภายในยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของเจ้าหลวง ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

Advertisement

Advertisement

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..

อาคารที่นี่จะมีความแปลกกว่าอาคารอื่น คือ มีใต้ถุนอาคาร ใช้คุมขังทาสมายาวนานกว่า 50 ปี ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องใช้ขังทาสตามความผิดของแต่ละขั้น 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ประกาศเลิกทาส จากคุกขังทาส ก็กลายเป็นคุกที่ใช้ขังนักโทษ มาจนถึงยุคสมัยที่มีการสร้างเรือนจำเมืองแพร่ขึ้น เหลือไว้เพียงตำนาน 

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..ปี พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นสิ่งการันตีความงดงามของที่นี่ได้เป็นอย่างดี

..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..ปัจจุบันคุ้มเจ้าหลวงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองแพร่ เปิดให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าเข้าชม

Advertisement

Advertisement

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น.

ที่มา : https://www.museumthailand.com/th/3516/storytelling/คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร/

ภาพ by ..FairyTell เรื่องเล่าของนางคว้า..