Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1577894175960-e1577926474888.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1577926135799.jpg" />

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องสูญเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดายในปีนี้ จากวันที่ 27ธันวาคม- 1 มกราคม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ จำนวน 49 ครั้ง บาดเจ็บ 52 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดินทางท่องเที่ยวมีอาการหลับในรถเสียหลักตกข้างทางประสบอุบัติเหตุ ที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นับว่าสถิติที่มากพอสมควร เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงจนไม่เกิดเลย

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164322/IMG_20191230_144108.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164322/IMG_20191230_144108.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164322/IMG_20191230_144108.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164322/IMG_20191230_144108.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191230_144108.jpg" />

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1577926342663.jpg
นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีนโยบายในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในช่วงเดินทางเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ไม่ต้องการให้มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ด้วยการกำหนดแผนและมีคำสั่งให้ตั้งด่านในทางหลวงสายหลักและมีด่านในท้องถิ่น รวมไปถึงด่านครอบครัว ในการป้องกันให้ให้คนในครอบครัวหรือชุมชนไปเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กำหนดมาตรการเคล่งคลัดกาบังคับใช้กฎหมายจราจร และ ลดการดื่มสุราแล้วใช้รถใช้ถนน กำหนดความเร็วของรถยนต์ในพื้นที่เสี่ยง
นายประเทือง สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กล่าวว่า ได้ทำหน้าที่หลังจากได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดตั้งด่านในหมู่บ้านจากวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 มีการเฝ้าระวังการใช้รถใช้ถนนของคนในหมู่บ้านและคนที่ผ่านเข้ามา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นรัดเข็มขัด สวมหมวกกันน็อค ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ มีทั้งตักเตือนและนำไปอบรมในหมู่บ้านไม่มีใครฝ่าฝืนจนต้องดำเนินคดี โดยเฉพาะคนที่มีอาการมึนเมาจะตรวจสอบถ้าพบว่าไม่มีสติเพียงพอจะแจ้งให้ญาติมารับ ทำให้ปัญหาอุบัติเหตุในหมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัยไม่เกิดขึ้นเลย