https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_182533.jpg

Advertisement

Advertisement


กาดมั่วครัวแลง บ้านปิน ททท.ไทยพีบีเอส.หนุนสุดยอดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

พลังชุมชนสร้างความร่วมมือจัดการชุมชน ดึงรากประวัติศาสตร์สงครามโลก ป่าไม้ อนุรักษ์จุดร่วมสถานีรถไฟบ้านปิน สู่การจัดการชุมชนกลายเป็นสมบัติการท่องเที่ยวล้ำค่าเมืองแพร่

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_174415.jpg" />

เวลา18.00 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นางสาวสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดแพร่ นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีบ้านปิน นายเอนก มากมาย นายสถานีรถไฟบ้านปิน. นายพิภพ พาณิชภักดิ์ รอง ผอ.บริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. ร่วมพิธิเปิดงาน “กาดมั่ว ครัวแลงบ้านปิน” บริเวณสถานีรถไฟบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง. จ.แพร่ โดยมีประชาชนในท้องถิ่น. กลุ๊ปทัวร์ และเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมงานกว่า1,000 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_162844.jpg

กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปิน. พื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2. วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง โดยเกิดจากแรงผลักดันของชุมชนนำไปสู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีการพัฒนาภายใต้ศักยภาพของตนเอง ร่วมกันอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าบ้านปินจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่และศิลปะวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191130_162451.jpg
นางสาวสิรินาถ. ฉัตรศุภกุล ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดแพร่ กล่าวว่าอำเภอลอง อยู่ในแผนส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นหนึ่งใน55 เมืองทั่วประเทศซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นโมเดลบ้านปินถือเป็นไฮไลน์สำคัญ
นายเชษฐา สุวรรณสา นักพัฒนาเอกชนในชุมชนบ้านปินมีเป้าหมายชวนคนกลับบ้านไม่ต้องการให้เหลือแต่ผู้สูงอายุ การพัฒนาจึงต้องมองเรื่องความยั่งยืน คนกลับบ้านต้องมีชีวิตอยู่ได้

นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ไทยพีบีเอสร่วมงานกาดมั่วครัวแลงที่บ้านปินวันนี้เป็นการต่อยอดจากภารกิจเดิมคือการเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนคือการทำข่าวร่วมเวทีเพื่อการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าเพื่อเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ชุมชน ครั้งนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาของชุมชนชวนคนมาร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านปิน ถือเป็นการจุดประกายให้ชุมชนอื่นๆอยากลุกขึ้นมาอนุรักษ์แหล่งสำคัญของชุมชนไทยพีบีเอสก็พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้
นายพิภพ พาณิชภักดิ์ รองผอ.ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญของพลังพลเมือง บ้านปินทำงานร่วมกันหาทางออกโดยสันติวิธีซึ่งตรงกับแนวของการสื่อสารสาธารณะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี