ชมความงามของดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง กว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและนำเมล็ดออกจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความงามอย่างละลานตาและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ดอกปอเทืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกบานสพรั่ง เหลืองอร่ามไปเต็มท้องทุ่ง เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกขึ้นจำนวนกว่า 100 ไร่ บริเวณริมถนนสายพะเยา-เชียงคำ  ช่วงกิโลเมตรที่ 28 โดยชาวบ้านได้ปลูกไว้เพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการปลูกเป็นผืนใหญ่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเก็บเมล็ดเพื่อจำหน่าย ซึ่งในขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกปอเทือง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเบ่งบานในรอบแรก โดยดอกปอเทืองจะทำการเบ่งบาน 2 รอบก่อนที่จะออกเป็นเมล็ด ซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม และเริ่มมีผู้คนเดินทางเข้าชมความสวยงามและถือเป็นจุดพักผ่อนถ่ายรูปที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะทำการปลูกปอเทืองเป็นบริเวณกว้างใหญ่และจะสลับกันออกดอกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของดอกปอเทืองเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่งได้ในช่วงนี้

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1123279/Screenshot_25621220_140955.png?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1123279/Screenshot_25621220_140955.png?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1123279/Screenshot_25621220_140955.png?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1123279/Screenshot_25621220_140955.png?w=1600 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621220_140955.png" />

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621220_141000.png