ชมความงามของดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง กว่า 30 ไร่ ใจกลางเมืองอำเภอจุน จังหวัดพะเยา  โดยชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและนำเมล็ดออกจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความงามอย่างละลานตาและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ดอกปอเทืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกบานสพรั่ง เหลืองอร่ามไปเต็มท้องทุ่ง เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลจุนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกขึ้นจำนวนกว่า 30 ไร่ ใจกลางเมือง เพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการปลูกเป็นผืนใหญ่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเก็บเมล็ดเพื่อจำหน่าย ซึ่งในขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกปอเทือง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเบ่งบานในรอบแรก โดยดอกปอเทืองจะทำการเบ่งบาน 2 รอบก่อนที่จะออกเป็นเมล็ด ซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปี บริเวณริมถนนสายจุน-ปง ใจกลางเมือง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเพียง 200 เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม และเริ่มมีผู้คนเดินทางเข้าชมความสวยงามและถือเป็นจุดพักผ่อนถ่ายรูปที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะทำการปลูกปอเทืองเป็นบริเวณกว้างใหญ่และจะสลับกันออกดอกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของดอกปอเทืองเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่งได้ในช่วงนี้

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052757.png?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052757.png?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052757.png?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052757.png?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621127_052757.png" />

 

Advertisement

Advertisement

data-src="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052931.png?&auto=compress" sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052931.png?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052931.png?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052931.png?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1049813/Screenshot_25621127_052931.png?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621127_052931.png" />

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621127_053014.png